Organisatieontwikkeling

Het systeem van de organisatie als kans

De wijze waarop mensen in een organisatie samenwerken noemen wij ‘het systeem van de organisatie’. Dit systeem is niet zichtbaar, maar de wijze waarop het functioneert is wel bepalend voor de resultaten van de organisatie. Voordat wij starten met het begeleiden van een organisatie maken wij daarom altijd een analyse van de organisatie. Dit doen wij met methoden die afkomstig zijn uit gezinstherapie.

Na deze analyse kunnen wij de organisatie begeleiden om te komen tot betere resultaten. Resultaatverbetering die op diverse gebieden kan liggen, denk bijvoorbeeld aan klanttevredenheid, verloop van medewerkers, verandervermogen en/of financiële resultaten.

Doordat we vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie kijken, voorkomen we sub-optimalisatie en handhaven (of herstellen) we de relatie tussen de interne organisatie, financials en de markt. Dit garandeert een toekomstbestendige organisatie.

Ook bij fusies en overnames is het uitvoeren van een organisatie analyse van grote toegevoegde waarde. Niet alleen voor de organisatie waarmee gefuseerd wordt of die overgenomen wordt, maar juist ook voor de eigen organisatie. Hierdoor leer je de eigen organisatie, en de bijzondere kenmerken ervan, vaak nog beter kennen. Dit inzicht kan worden gebruikt om een juiste integratiestrategie op te stellen.

'Meer dan ooit is het aanpassingsvermogen van een organisatie bepalend voor het succes ervan'

Klaas-Jan Klatten

Waar helpen wij je bij?

Bij het inzichtelijk maken van patronen in jouw organisatie die groei en ontwikkeling belemmeren. Veel van de werkwijzen in een organisatie ontstaan in de loop der jaren en worden niet periodiek kritisch bekeken. Hierdoor ontstaan vaak patronen die de organisatie frustreren. Voor de gevolgen hiervan worden vervolgens oplossingen in het leven geroepen zonder de werkelijk oorzaak hiervan op te lossen. Zo verandert de organisatie in de loop der tijd in een ineffectief, kostbaar en log systeem. Doordat wij vanuit strategisch, organisatorisch en financieel perspectief naar een organisatie kijken, zijn wij in staat om de symptomen van een ineffectieve organisatie te herkennen en de oorzaken hiervan inzichtelijk te maken en te verbeteren. Wij zijn geen rapportenschrijvers maar committeren ons aan het realiseren van betere resultaten. Wij analyseren niet alleen, maar implementeren de verbetermogelijkheden die we hebben gediagnosticeerd.

Neem vrijblijvend contact op!

Iedere organisatie, ieder bedrijf en iedere ondernemer achter dat bedrijf is uniek en vereist een specifieke aanpak. Om te bepalen of wij je goed kunnen helpen met de ontwikkeling van je bedrijf, maken we graag een afspraak voor een kosteloos intakegesprek. Wil je erachter komen of we je kunnen helpen? Laat het ons weten.

Expertises van Inter Actus gerelateerd aan Organisatie­ontwikkeling

Conflicten

Intervisie

Organisatie Due Diligence

Coaching

Fusie integratie

Verandermanagement