Organisatieontwikkeling

Het systeem van de organisatie als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling

Een uniek kenmerk van Inter Actus is de combinatie tussen bedrijfseconomische diensten en organisatieontwikkelingsactiviteiten. Onze adviseurs voor organisatieontwikkeling werken systemisch, oftewel gericht op de effectiviteit van de relaties van binnen de organisatie. Deze manier van samenwerken is van cruciaal belang voor de resultaten die de organisatie behaalt. Hoewel dit systeem niet direct zichtbaar is, heeft het een grote invloed op het functioneren van de organisatie. Voordat we beginnen met de organisatieontwikkeling, voeren we daarom altijd een grondige systemische organisatie-analyse uit waarmee we inzicht krijgen in de wijze waarop het systeem functioneert. Deze systemische werkwijze is gebaseerd op methoden die afkomstig zijn uit gezinstherapie en maakt het mogelijk knelpunten in de samenwerking, communicatie en besluitvorming binnen de organisatie te identificeren. Daarnaast kijken we met onze systemische werkwijze als adviseurs voor organisatieontwikkeling naar de bedrijfscultuur, leiderschap en structuur van de organisatie. Op basis van de bevindingen ontwikkelen we een begeleidingsplan dat gericht is op het verbeteren van de resultaten en voorziet in de specifieke behoeften en kenmerken van de organisatie.

Hoewel er bij ‘verbetering’ vaak wordt gedacht aan ‘betere financiële resultaten’, levert een verbetering van ‘het systemische deel’ van de organisatie ook verbetering van andere resultaatgebieden op. Zo kan de wijze waarop wij organisatieontwikkeling inzetten, ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de klanttevredenheid te verhogen, het verloop van medewerkers te verkleinen, het ziekteverzuim te verminderen of het verandervermogen van de organisatie te vergroten. Doordat we de organisatie systemisch bekijken, voorkomen we suboptimale oplossingen en behouden (of herstellen) we de relaties tussen de interne organisatie, de financiële aspecten en de markt. Dit zorgt voor een toekomstbestendige organisatie die zelf in staat is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Organisatieontwikkeling bij fusies en overnames

Ook bij fusies en overnames is het uitvoeren van een organisatieanalyse van onschatbare waarde. Dit geldt niet alleen voor de organisatie waarmee wordt gefuseerd of die wordt overgenomen, maar ook voor de eigen organisatie. De analyse stelt ons in staat om de organisatie beter te begrijpen, inclusief de unieke kenmerken ervan. Dit inzicht kan vervolgens worden gebruikt om een passende integratiestrategie te ontwikkelen.

Bij organisatieontwikkeling zetten wij verschillende interventies in, afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie. We kunnen trainingen en workshops verzorgen om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Daarnaast ondersteunen we bij het opstellen van heldere doelen en implementeren we effectieve besluitvormingsprocessen. Ook bieden we begeleiding bij veranderingsprocessen en het ontwikkelen van een positieve bedrijfscultuur.

Tijdens fusies en overnames helpen we bij het identificeren van synergievoordelen en het optimaliseren van de integratie van de twee organisaties. We zorgen ervoor dat de culturele verschillen tussen de organisaties worden overbrugd en dat er een gedeelde visie en strategie ontstaat.

'Meer dan ooit is het aanpassingsvermogen van een organisatie bepalend voor het succes ervan'

Klaas-Jan Klatten

Waar helpen wij je bij?

Bij het inzichtelijk maken van patronen in jouw organisatie die groei en ontwikkeling belemmeren. Veel van de werkwijzen in een organisatie ontstaan in de loop der jaren en worden niet periodiek kritisch bekeken. Hierdoor ontstaan vaak patronen die de organisatie frustreren. Voor de gevolgen hiervan worden vervolgens oplossingen in het leven geroepen zonder de werkelijk oorzaak hiervan op te lossen. Zo verandert de organisatie in de loop der tijd in een ineffectief, kostbaar en log systeem. Doordat wij vanuit strategisch, organisatorisch en financieel perspectief naar een organisatie kijken, zijn wij in staat om de symptomen van een ineffectieve organisatie te herkennen en de oorzaken hiervan inzichtelijk te maken en te verbeteren. Wij zijn geen rapportenschrijvers maar committeren ons aan het realiseren van betere resultaten. Wij analyseren niet alleen, maar implementeren de verbetermogelijkheden die we hebben gediagnosticeerd.

Neem vrijblijvend contact op!

Iedere organisatie, ieder bedrijf en iedere ondernemer achter dat bedrijf is uniek en vereist een specifieke aanpak. Om te bepalen of wij je goed kunnen helpen met de ontwikkeling van je bedrijf, maken we graag een afspraak voor een kosteloos intakegesprek. Wil je erachter komen of we je kunnen helpen? Laat het ons weten.

Expertises van Inter Actus gerelateerd aan Organisatie­ontwikkeling

Conflicten

Intervisie

Organisatie Due Diligence

Coaching

Fusie integratie

Verandermanagement