Hersteltraject onderneming

sector bouwtechniek

Herstructurering en financiering onderneming in de sector bouwtechniek

Vanwege veranderingen in de sector heeft de onderneming Inter Actus gevraagd de toekomstbestendigheid van de onderneming in kaart te brengen. Door middel van een analyse van zowel de organisatie als de financiën is gebleken dat de onderneming andere keuzes moest gaan maken. 

In dit kader heeft Inter Actus de volgende werkzaamheden verricht:

  • Inzichtelijk maken huidige financiële prestaties;
  • Opstellen prognose inclusief (her)financieringsbehoefte;
  • Analyse van de organisatie door middel van interviews.

Andere projecten