Onze M&A adviseurs hebben ook aandacht voor de integratie van organisaties

De intentie van fusies en overnames is samen te vatten als het creëren van een positieve aandeelhouderswaarde. Helaas slagen veel fusies en overnames niet in het realiseren van deze intentie; in sommige gevallen wordt er zelfs aandeelhouderswaarde vernietigd doordat de fusie of overname niet (volledig) slaagt. De inschatting van het percentage mislukte fusies en overnames varieert van 50% tot meer dan 70%.

Mensen zijn de vergeten factor bij fusies en overnames 

Hoewel er meerdere oorzaken zijn waarom fusies en overnames niet slagen, is het gebrek aan aandacht voor de integratie in fusie en overname trajecten, en het ontbreken van een integratiestrategie, de hoofdoorzaak van deze mislukkingen.

De rol van het management in fusie en overname trajecten

Het succes van fusies en overnames wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin het management in staat is om leden van organisaties en hun culturen te integreren, en de onzekerheid van individuen te beperken. De onzekerheid van medewerkers die geconfronteerd worden met een M&A kan leiden tot een verminderd moreel, ontevredenheid over het werk en spanningen en stress. Markant is dat de organisatie van haar medewerkers in een periode van M&A juist een grotere loyaliteit, flexibiliteit, samenwerking en inzet verwacht terwijl ze hier zelf de randvoorwaarden niet voor creëert.

Onze M&A adviseurs raden je aan om een uitgebreider onderzoek in de due diligence-fase uit te voeren bij M&A trajecten.

Om vast te stellen of de informatie die aan de koper van een onderneming wordt gepresenteerd correct is, en om zodoende de waarde van de onderneming gefundeerd te kunnen bepalen, wordt bij M&A trajecten due diligence onderzoek uitgevoerd. Dit due diligence onderzoek zou ook informatie moeten opleveren voor de integratiestrategie. In de praktijk wordt er in de due diligence fase echter nauwelijks aandacht besteed aan de organisatorische en menselijke kant van de organisatie waarmee men wil fuseren of die men wil overnemen. Onze M&A adviseurs adviseren je daarom om al tijdens de due diligence-fase van de fusie of overname al wel onderzoek te doen naar organisatorische aspecten kan hiermee rekening worden gehouden bij het opstellen van een integratiestrategie. Ook kan deze informatie worden gebruikt bij het vaststellen van de waardering van de organisatie.

Telefoon nummer