Organisatie Due Diligence

Om vast te stellen of de informatie die aan de koper van een onderneming wordt gepresenteerd correct is, en om zodoende de waarde van de onderneming gefundeerd te kunnen bepalen, wordt bij fusies en overnames due diligence onderzoek uitgevoerd. Dit due diligence onderzoek zou ook informatie moeten opleveren voor de integratiestrategie. In de praktijk wordt er in de due diligence fase echter nauwelijks aandacht besteed aan de organisatorische en menselijke kant van de organisatie waarmee men wil fuseren of die men wil overnemen.

Door tijdens de due diligence-fase van de fusie of overname al wel onderzoek te doen naar organisatorische aspecten kan hiermee rekening worden gehouden bij het opstellen van een integratiestrategie. Ook kan deze informatie worden gebruikt bij het vaststellen van de waardering van de organisatie.

Als je een afspraak wilt maken voor een vrijblijvende kennismaking kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen.