Munsterhuis
Autobedrijven

Munsterhuis

Munsterhuis is een gemoedelijk Twents familiebedrijf wat meer dan 50 jaren actief is in het oosten van Nederland. Munsterhuis heeft dealerschappen van Renault, Dacia, Alpine, Jaguar, Land Rover en Ferrari en daarnaast een Autoverhuurafdeling, een schadebedrijf (aangesloten bij ASN), een leasemaatschappij en een eigen verzekeringskantoor. Er werken in totaal ruim 200 medewerkers binnen de groep waarvan ongeveer 150 FTE.

Na jaren met tegenvallende resultaten vond de familie en de destijds zittende directie het noodzakelijk het bedrijf door te laten lichten om te bezien of er structureel verbeteringen mogelijk waren voor een betere performance. De focus van Inter Actus lag op omzet en rendementsvergroting waarbij de kwaliteiten van de diverse teams en de managementlaag onder de loep werden genomen. Deze visie sloot naadloos aan bij het kostenbesparingsprogramma waarmee Munsterhuis al geruime tijd mee bezig was maar nog niet genoeg resultaat had opgeleverd. Tevens lagen er een aantal strategische vraagstukken op tafel waarbij de expertise van Inter Actus zeer welkom was.

Inter Actus heeft in eerste instantie de directie en managers begeleid, beoordeeld en gecoacht in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor werd het voor velen mogelijk “de spreekwoordelijks spiegel” voor te houden waardoor concrete verbeteringen of noodzakelijkse maatregelen binnen de organisatie snel zichtbaar werden. Door deze ontwikkelingen werden veranderingen ook zichtbaar op de werkvloer alwaar de manager gedeeltelijk een nieuwe rol zijn gaan vervullen.

Door ook actief de (financiele) verslaglegging te monitoren en geheel nieuw op te zetten is de gehele administatieve organisatie van een nodige update voorzien. Het personeel werd actief betrokken bij de resultaten en de performance om ieder op zijn/haar niveau te betrekken bij het project. Munsterhuis heeft vooral zaken gedaan met Joost de Wind en Klaas-Jan Klatten die naast het uitoefenen van hun expertise ook goed als persoon bij de organisatie aansluiting konden vinden.

De inzet van Inter Actus heeft geleid tot een gehele herorganisatie van Munsterhuis waarbij er een duidelijke scheiding is aangebracht in de dagelijkse operationele aansturing van de bedrijven en de rol van de aandeelhouders. De laatst genoemden houden zich nu vooral bezig met commerciële zaken en voelen zich gelukkig in deze rol. Vanzelfsprekend vindt er doorlopend afstemming plaats met de huidige directie en de aandeelhouders/ familie om het DNA van het bedrijf te kunnen behouden. Het directieteam is opnieuw gevormd en aangevuld met een nieuwe CFO. De managerlaag is dermate gestructureerd dat er nu gecoacht en gestuurd wordt op prestatie aan de hand van goede en duideljke stuurcijfers.

Munsterhuis is sinds de herorganisatie in staat om een stabiele performance te realiseren waarin nog zeker de ambitie voor verbetering zit. De huidige directie is “in control” en kan nu actief sturen op (externe) gebeurtenissen. Kortom; de herorganisatie heeft rust en stabiliteit gebracht en biedt hopelijk in de toekomst mogelijkheden om te groeien.