Waardering automotive dealer

in Zuid-Nederland

Waardering universele

automotive dealer in Zuid-Nederland

Om voor te sorteren op een verkoop van de onderneming heeft Inter Actus de aandelen gewaardeerd van een universele automotive garagist. Hierbij hebben wij waarde pijlers in kaart gebracht zodat de ondernemer een goed beeld heeft bij waarde-verhogende actiepunten.

Inter Actus heeft binnen deze opdracht de volgende werkzaamheden verricht:

  • Het analyseren van historische resultaten;
  • Het opstellen van omzet en kostenprognoses;
  • Het opstellen van liquiditeitsprognoses;
  • Het inzichtelijk maken van aandelenwaarde-verhogende actiepunten;
  • Het presenteren van de bevindingen welke vervolgens zijn gedeeld in rapportvorm.

Andere projecten