FUSIES & OVERNAMES

De toegevoegde waarde van Inter Actus bij fusie en bedrijfsovername

Het verkopen, fuseren of aankopen van een onderneming is een complex proces. Om deze transacties succesvol te kunnen uitvoeren is deskundigheid, ervaring en kennis van de markt noodzakelijk. Juist op deze gebieden bieden wij toegevoegde waarde.

Het bepalen van de waarde van een onderneming bij bedrijfsovername of fusie
Ten eerste levert Inter Actus inzicht en expertise in het beoordelen van de waarde van een onderneming. Wij voeren gedegen financiële analyses uit, beoordelen de bedrijfsprestaties, analyseren markttrends en vergelijken vergelijkbare transacties. Dit vormt de basis voor een realistische waardering van de onderneming. Deze waardering vormt het uitgangspunt om te komen tot een deal met alle betrokken partijen.

Ten tweede begeleidt Inter Actus je door het gehele transactieproces. We ondersteunen je bij het opstellen van documentatie, zoals informatiememoranda, financiële overzichten en proposities, die potentiële investeerders of kopers aantrekken. Bovendien coördineren we het due diligence-proces en zorgen we ervoor dat alle relevante documenten en informatie beschikbaar zijn voor potentiële kopers. Hierdoor kan de ondernemer zich blijven richten op zijn of haar kernactiviteiten.

Daarnaast identificeren en benaderen wij geschikte kopers, verkopers of fusiepartners. Dankzij onze uitgebreide netwerken en diepgaande kennis van de markt hebben wij toegang tot potentiële investeerders of kopers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bedrijfs overname of deelname en weten we welke bedrijven te koop worden aangeboden. Door deze kopers zorgvuldig te screenen en te beoordelen op hun financiële mogelijkheden, strategische fit en betrouwbaarheid, zorgen we ervoor dat onze klanten met de juiste partijen in gesprek gaan. Dit vergroot de kans op een succesvolle transactie.

Een cruciaal aspect gedurende een bedrijfsovername of verkoop is de integratie van de organisaties. Bij bedrijfsovernames is de aandacht gericht op de transactie en wordt er in de regel minder aandacht besteed aan het integreren van de organisaties. Dit is een gemiste kans omdat het succes van de nieuwe entiteit voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wijze waarop de nieuwe organisatie functioneert. Omdat een organisatie uit mensen bestaat, is het begeleiden van leiding en medewerkers gedurende een integratie cruciaal om de kracht van de organisatie niet verloren te laten gaan. Wij hebben ons daarom gespecialiseerd in postfusie integratie.

De ervaring van Inter Actus ontzorgt je bij fusie en bedrijfsovernames
Onze professionals hebben ruime ervaring in het onderhandelen en structureren van transacties. We streven naar het behalen van optimale voorwaarden en gunstige overeenkomsten voor onze klanten. We begrijpen dat elke transactie uniek is, en maatwerk en flexibiliteit vereist. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van onze klanten.

'Een goede begeleiding is essentieel bij een fusie of overname traject'

Amaya Garmendia

Waar begeleiden wij je bij?

Met het op een dusdanige manier laten verlopen van de fusie, overname, verkoop, bedrijfs-, opvolging of splitsing dat iedere belanghebbende er voordeel van heeft. We helpen je bij het verkrijgen van een eventuele (her)financiering, we waarderen je onderneming of helpen je indien nodig met het managen van conflicten. Wij weten dat een fusie meer is dan ‘het regelen van het papierwerk bij de notaris’. Het is ons doel om een geschikt uitgangspunt voor de postfusie of overnamefase te realiseren zodat er een stevige en toekomstbestendige fundering staat voor de toekomstige organisatie en de betrokken ondernemer(s).

Plan een kosteloos intake gesprek in!

Natuurlijk komt er ontzettend veel kijken bij een fusie en/of overname. Om inzicht te krijgen in de factoren die in jouw situatie een rol spelen en wat de effecten hiervan zijn, bieden we je een vrijblijvend intakegesprek aan. Dit gesprek kan ook bijdragen aan het het bepalen van jouw standpunt in bepaalde keuzes. Aan dit gesprek zijn geen kosten of voorwaarden verbonden.

Uw onderneming is meer
waard dan u denkt

Doe nu de gratis scan en ontvang binnen 2 werkdagen een indicatieve waardering!

Expertises van Inter Actus gerelateerd aan
Fusies & Overnames

Bedrijfswaardering

Post-fusie integratie

Conflictmanagement

Value based management (waardecreatie)