FUSIES & OVERNAMES

De toegevoegde waarde van Inter Actus

Wanneer je nadenkt over de koop van een onderneming, de verkoop van (aandelen in) jouw bedrijf, of als je iemand nodig hebt om te spiegelen over het vinden van de juiste opvolger, is Inter Actus van toegevoegde waarde. Ook indien je wil fuseren met een ander bedrijf en hierover advies wil hebben, kunnen we veel voor je betekenen, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Juist de organisatorische kant krijgt in veel fusie-, en bedrijfsovername trajecten te weinig aandacht waardoor waarde wordt vernietigd. Wanneer je over één van deze zaken nadenkt, nodigen we je uit om op korte termijn een afspraak met ons te maken. Des te eerder wij je kunnen adviseren, des te meer keuzevrijheid je hebt en des te efficiënter de weg naar jouw doel kan worden afgelegd.

Op deze manier begeleiden wij je gedurende de verkoop of koop van een onderneming

Wij behartigen jouw belangen tijdens de verkoop van je onderneming, of tijdens de koop van je toekomstige onderneming. Zo staan we je bij in het voeren van onderhandelingen en zijn we sparringpartner en begeleider gedurende het gehele M&A proces. Indien gewenst helpen we je bij het verkrijgen van een (her)financiering, waarderen we je onderneming, vergroten we de waarde van je organisatie door organisatieontwikkeling of helpen je met het managen van conflicten. Wij weten dat een fusie meer is dan ‘het regelen van het papierwerk bij de notaris’. Daarom begeleiden we ook de organisatorische kant van de fusie of bedrijfsovername waarover je meer leest onder het kopje ‘organisatieontwikkeling’. Het is ons doel om een toekomstbestendige organisatie te realiseren die in staat is om de fusiedoelen te realiseren en de verwachtingen van de ondernemer waar te maken.

'Een goede begeleiding is essentieel bij een fusie of overname traject'

Amaya Garmendia

Waar begeleiden wij je bij?

Met het op een dusdanige manier laten verlopen van de fusie, overname, verkoop, bedrijfs-, opvolging of splitsing dat iedere belanghebbende er voordeel van heeft. We helpen je bij het verkrijgen van een eventuele (her)financiering, we waarderen je onderneming of helpen je indien nodig met het managen van conflicten. Wij weten dat een fusie meer is dan ‘het regelen van het papierwerk bij de notaris’. Het is ons doel om een geschikt uitgangspunt voor de postfusie of overnamefase te realiseren zodat er een stevige en toekomstbestendige fundering staat voor de toekomstige organisatie en de betrokken ondernemer(s).

Plan een kosteloos intake gesprek in!

Natuurlijk komt er ontzettend veel kijken bij een fusie en/of overname. Om inzicht te krijgen in de factoren die in jouw situatie een rol spelen en wat de effecten hiervan zijn, bieden we je een vrijblijvend intakegesprek aan. Dit gesprek kan ook bijdragen aan het het bepalen van jouw standpunt in bepaalde keuzes. Aan dit gesprek zijn geen kosten of voorwaarden verbonden.

Uw onderneming is meer
waard dan u denkt

Doe nu de gratis scan en ontvang binnen 2 werkdagen een indicatieve waardering!

Expertises van Inter Actus gerelateerd aan
Fusies & Overnames

Bedrijfswaardering

Post-fusie integratie

Conflictmanagement

Value based management (waardecreatie)