Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering is een van de specialismes van Inter Actus

Een bedrijfswaardering dient vaak als vertrekpunt in een fusie- of overnametraject. Een waardering vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van een bedrijf dat wordt overgenomen of verkocht. Daarnaast kan een waardering bijdragen aan het identificeren van potentiële synergiën en waardecreatiekansen die kunnen ontstaan uit de transactie. Een grondige waardering kan dus bijdragen aan het verminderen van risico’s en het vergroten van de kans op succesvolle transacties. Er zijn echter veel meer omstandigheden waarin een bedrijfswaardering van toegevoegde waarde is.

Een waardering maakt strategische financiële keuzes eenvoudiger

Zo kan een waardering inzicht geven in de financiële positie van een bedrijf. Een waardering helpt bij het beoordelen van de huidige waarde van de activa en passiva, evenals de inkomsten- en uitgavenstromen. Dit inzicht is van cruciaal belang voor zowel investeerders als ondernemers, omdat het hen helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen over investeringen, financiering en bedrijfsstrategie.

Een waardering vormt de basis voor besluiten die aandeelhouders aangaan

Er zijn omstandigheden waarin een ondernemingswaardering de basis vormt voor het vervolg:

  • Bij conflictsituaties tussen aandeelhouders waarbij een second opinion of een onafhankelijk – al dan niet bindend – oordeel nodig is om een faire prijs vast te stellen bij vertrek van een van de aandeelhouders.
  • Bij de verdeling van boedels, zoals een erfenis of bij een echtscheiding waarin een onderneming onderdeel is van de boedel.
  • Bij de uitgifte van aandelen aan nieuwe of bestaande aandeelhouders zoals bij participatie van werknemers.
  • Bij het adviseren van start-ups en scale-ups rondom een financieringsronde met bijvoorbeeld venture capital partijen. Hierbij behartigen we de belangen van de founders op gebied van het beoordelen van een faire waarde en advisering rondom de op te stellen term sheet waarbij bescherming (en het beperken van toekomstige verwatering) van de founders voorop staat.

  • Ter beoordeling van investeringskansen: Voor investeerders is een bedrijfswaardering van onschatbare waarde bij het evalueren van investeringsmogelijkheden. Het stelt hen in staat om te beoordelen of een bedrijf ondergewaardeerd of overgewaardeerd is in vergelijking met zijn werkelijke waarde. Dit stelt investeerders in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en mogelijke rendementen en risico’s te identificeren.
  • Om een financiering te verkrijgen: Bedrijfswaarderingen spelen een cruciale rol bij het verkrijgen van financiering. Zowel lening verstrekkers als investeerders willen een duidelijk beeld hebben van de waarde van een bedrijf voordat ze kapitaal verstrekken. Een nauwkeurige en gedetailleerde waardering kan het vertrouwen van potentiële geldschieters vergroten en de onderhandelingspositie van het bedrijf versterken.

 

Onze werkwijze bij een bedrijfswaardering

Een waardering wordt meestal op basis van toekomstige kasstromen opgesteld, waarbij diverse aspecten relevant zijn. Hierbij valt te denken aan het risicoprofiel van de aspirant-koper, of de synergievoordelen die een koper kan behalen met de fusie of overname. Een gedegen waardering vormt daarmee een goede basis voor het onderhandelingsproces zowel vanuit het perspectief van de koper als van de verkoper.

Zoals ieder van onze adviestrajecten start ook een waarderingstraject met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het doel van de waardebepaling samen met jou besproken. Hierna analyseren we de onderneming, waarbij we kijken naar de organisatie, de marktontwikkelingen, de strategie van de organisatie en de financials. Vervolgens voeren we de bedrijfswaardering uit met behulp van de ‘discounted cashflow’ methode. De uiteindelijke waardering wordt aan jou gepresenteerd en besproken.

Vrijblijvend een intakegesprek inplannen!

Mocht je meer willen weten wat wij voor je kunnen betekenen, dan plannen we graag een vrijblijvend oriënterend gesprek in.