Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering is een van de specialismes van Inter Actus

Een bedrijfswaardering dient vaak als vertrekpunt in een fusie- of overnametraject. Een gedegen waardering vindt veelal plaats op basis van toekomstige kasstromen waarbij diverse aspecten relevant zijn. Hierbij valt te denken aan het risicoprofiel van de aspirant koper of de synergievoordelen die een koper kan behalen met een fusie of overname. Een gedegen bedrijfswaardering vormt daarmee een goede basis voor het onderhandelingsproces zowel vanuit het perspectief van de koper als van de verkoper.

Wanneer kom je bij ons terecht?

Maar er zijn meerdere momenten -naast een fusie of overname- waarbij een goede waardebepaling onontbeerlijk is. Onderstaand noemen we een aantal voorbeelden hiervan:
• Conflictsituaties tussen aandeelhouders, waarbij een second opinion of een onafhankelijk – al dan niet bindend – oordeel nodig is om een faire prijs vast te stellen bij vertrek van een van de aandeelhouders;
• Verdeling van boedels (erfenis, echtscheiding) waarin zich (aandelen in) een onderneming bevind(t)(en);

• Andere conflictsituaties tussen stakeholders (bijvoorbeeld financiers, verhuurders, samenwerkers of medewerkers) waarin de schade van geschillen berekend dient te worden;
• Werknemersparticipaties waarbij we je kunnen adviseren over de waarde van een op te stellen bonus pakket welke voor zowel de werknemer als de werkgever effectief is;
• Strategische investeringsbeslissingen zoals bijvoorbeeld bij het bepalen van de juiste timing van een investering, het wel of niet uitbreiden of juist inkrimpen/staken van een activiteit;
• Uitgifte van aandelen aan nieuwe of bestaande aandeelhouders.
• Advisering van start-ups en scale-ups rondom een financieringsronde met bijvoorbeeld venture capital partijen. Hierbij behartigen we de belangen van de founders op gebied van het beoordelen van een faire waarde en advisering rondom de op te stellen term sheet waarbij bescherming (en het beperken van toekomstige verwatering) van de founders voorop staat.

Onze werkwijze bij een waardebepaling

Inter Actus voert waardebepalingen uit voor uiteenlopende branches. Bij de intake wordt het doel van de waardebepaling samen met jou inzichtelijk gemaakt. In het vervolgtraject vindt een analyse van de onderneming plaats, waarbij gekeken wordt naar de organisatie, de marktontwikkelingen en –positionering/strategie, de financials (value drivers). Vervolgens wordt door Inter Actus, met behulp van de ‘discounted cash flow’ methode, de waardering uitgevoerd. Deze waardering wordt, afhankelijk van jouw wensen, aan jou gepresenteerd en in een inzichtelijk uitgebreid of juist beknopt rapport samengevat.

Vrijblijvend een intakegesprek inplannen!

Mocht je meer willen weten wat wij voor je kunnen betekenen, dan plannen we graag een vrijblijvend oriënterend gesprek in.