Conflict­management

Inter Actus treedt regelmatig op als adviseur/onafhankelijk deskundige bij conflicten. Die kunnen zich voordoen binnen bestaande situaties, maar ook nadat er een transactie heeft plaatsgevonden, zoals fusie, bedrijfsovername, -opvolging of splitsing.

Normaliter worden bij een fusie, bedrijfsovername, -opvolging of splitsing de afspraken zoveel mogelijk in de koop-verkoop overeenkomst vastgelegd. Echter kan het toch gebeuren dat één van de partijen zich achteraf benadeeld voelt. In deze geschilsituatie is het van groot belang om zo snel mogelijk de schade vast te stellen. Vaak is het daarbij erg nuttig om een professionele adviseur en gespecialiseerd waardeerder in te schakelen. Inter Actus is deskundig op deze gebieden en is graag jouw partner bij het vinden van een bevredigende oplossing.

Ook in gevoelige situaties tussen aandeelhouders en andere stakeholders kan Inter Actus als deskundig adviseur optreden. Zo wordt voorkomen dat interne, familiaire of huwelijkse spanningen de juiste besluitvorming ten aanzien van de bedrijfsvoering verstoren.

Daarbij valt te denken aan situaties waarin er sprake is van:

  • Geschillen tussen aandeelhouders binnen één onderneming;
  • Geschillen tussen familieleden die al dan niet actief zijn binnen de onderneming;
  • Geschillen tussen onderneming en één van de stakeholders.

Daarnaast voert Inter Actus, desgewenst, second opinions uit in reeds uitgevoerde waardebepalingen.

Inter Actus kan in genoemde conflictsituaties als adviseur van één van de partijen optreden of als onafhankelijke deskundige/bemiddelaar.