Het verkopen van een onderneming

Het verkopen van een onderneming is geen alledaagse business en gebeurt om redenen, die behoorlijk kunnen verschillen. Het is vaak een beslissing waar een lang traject aan vooraf gaat. Afscheid nemen van je onderneming is meestal niet eenvoudig is. Het overnameproces is intensief en vergt aandacht voor mens, emotie en cultuur. Inter Actus begeleidt je in het hele verkooptraject, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met jouw wensen en doelen.

We kennen de volgende stappen in dit traject:

1. Waarom verkopen

Redenen voor verkoop kunnen zijn dat de onderneming niet meer past binnen de strategie of dat er onvoldoende financiering is om de onderneming te laten groeien. Daarnaast kan de wens bestaan om te stoppen met werken of met pensioen te gaan, is geschikte opvolging niet aanwezig of er ligt een aantrekkelijk overnamebod op tafel. Welke reden het ook betreft, wij helpen je graag met het maken van de juiste keuzes en het realiseren van je wensen en doelen.

2. Verkoopklaar maken

Om de juiste opbrengst voor je onderneming te realiseren, is het van belang dat de onderneming in een optimale conditie wordt gebracht. Deze optimalisatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op juridische structurering, fiscaliteit, inrichting en aansturing van je organisatie, balans en resultatenrekening, vastlegging van contracten en afspraken of het oplossen van geschillen en conflicten. Wij inventariseren samen met jou de eventuele tekortkomingen, maar ook de mogelijkheden tot het maximaliseren van de prestaties en de waarde van je onderneming.

3. Het verkoopprofiel en de shortlist

In overleg met jou stellen we een verkoopprofiel op. Wij kennen en verkennen voor je de markt met als uitkomst een shortlist van geschikte kopers.

4. Verkennende gesprekken

Het voeren van de eerste oriënterende gesprekken en we kijken samen met jou of de mogelijke koper past en of jouw wensen en doelen kunnen worden gerealiseerd.

5. Informatiememorandum

Na het tekenen van de geheimhoudingsverklaring ontvangen geïnteresseerde partijen het informatiememorandum. In dit memorandum wordt een zo goed mogelijk beeld van je onderneming geschetst zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

6. De prijs

Onze register valuator stelt op deskundige wijze de waarde van je onderneming vast. Wij stellen hiervoor een gedegen business case op. Vervolgens bepalen we samen met jou de prijs- en onderhandelingsstrategie en ondersteunen we je bij de prijsonderhandelingen en de dealmaking.

7. Letter of intent | Term sheet

De voor jou belangrijke afspraken leggen we vast in een Letter Of Intent.

8. Dataroom

We helpen je, al dan niet samen met specialisten, bij het inrichten van de dataroom, nodig voor het Due Diligence onderzoek (boekenonderzoek) van de kopende partij. Wij controleren de inhoud van de dataroom alvorens het onderzoek van de kopende partij start.

9. Koopovereenkomst

Gezamenlijk onderhandelen we met de koper en begeleiden je bij het opstellen van de verkoopovereenkomst.

10. Closing

De overdracht van de onderneming; een feestelijk moment.

De verkoop van een onderneming betreft een intensief traject. Wij kijken verder dan alleen de transactie en zorgen er voor dat voor jou het hele plaatje klopt, waarbij we rekening houden met je wensen.

Wij kijken verder dan alleen de transactie en zorgen dat het hele plaatje klopt, of het nu gaat om een koop, een management buy-in of een management buy-out.

Telefoon nummer