Het kopen van een onderneming

Het kopen van een onderneming is geen alledaagse business. Het is het gevolg van een zorgvuldig gekozen strategie en vraagt een gedegen voorbereiding. Het overnameproces is intensief en vereist aandacht voor mens, emotie en cultuur. Inter Actus begeleidt je in het hele overnametraject, waarbij we de volgende stappen onderscheiden:

1. Strategie

Redenen voor koop kunnen uitbreiding van het huidige producten- en dienstenpakket zijn, koop van kennis en/of capaciteit, realiseren van schaalvoordelen en betere marktpositie. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste strategische keuzes.

2. Financiering

Beschik je over voldoende ruimte om de koop te financieren en wat zijn eventuele alternatieve vormen van financiering die passen bij je bedrijf? Wij brengen je in contact met financiers, van bankfinancieringen tot private equity en ondersteunen je waar nodig in het gehele traject.

3. Shortlist

Het opstellen van een shortlist van geschikte overnamekandidaten; wij kennen en verkennen voor je de markt.

4. Verkennende gesprekken

We voeren de eerste oriënterende gesprekken en kijken samen met jou of de mogelijke aankoop past, ook wat betreft mens, organisatie en de bedrijfscultuur.

5. Business case

Het opvragen van cijfers en uitwerken van een gedegen business case. Samen met jou brengen we de (synergie-)voordelen in kaart.

6. De prijs

Van cijfers naar waarde naar prijs. Onze register valuator stelt op deskundige wijze de waarde van de te kopen onderneming vast. Vervolgens bepalen we samen met jou de prijs- en onderhandelingsstrategie en ondersteunen we je bij de prijsonderhandelingen en de dealmaking. Wij houden hierbij ook rekening met het perspectief van de verkopende partij.

7. Letter of intent | Term sheet

De voor jou belangrijke afspraken leggen we vast in een Letter Of Intent.

8. Due Diligence

We begeleiden je, al dan niet samen met specialisten, bij de uitvoering van de Due Diligence (boekenonderzoek) en voeren deze mogelijk op deelgebieden zelf uit. In overleg met jou beoordelen we de bevindingen.

9. Koopovereenkomst

Gezamenlijk onderhandelen we met de verkoper over de voorwaarden en we begeleiden je bij het opstellen van de koopovereenkomst.

10. Closing

De overdracht van de onderneming; een feestelijk moment.

Als dit intensieve traject uitgevoerd is, begint het past echt: de integratie in je onderneming en het implementeren van jouw visie binnen de aangekochte onderneming. Dit is een essentiële stap om de business case inclusief de synergievoordelen te realiseren en te spreken van een succesvolle overname. Door gebruik te maken van onze activiteit “post-fusie integratie” krijgt ook de ‘zachte’ kant van het integratieproces de aandacht die het verdient.

Wij kijken verder dan alleen de transactie en zorgen dat het hele plaatje klopt, of het nu gaat om een koop, een management buy-in of een management buy-out.

Telefoon nummer