Post-fusie integratie

Wist je dat vijf jaar na een fusie of overname meer dan de helft van de bedrijven kampt met een negatief bedrijfsresultaat? Dit komt doordat ondernemers bij dergelijke trajecten vooral aandacht hebben voor de financiële transactie. Begrijpelijk, want die transactie op zich is vaak al ingewikkeld genoeg. Maar na 30 jaar begeleiding van bedrijven, weet Inter Actus: de echte ‘winst’ wordt behaald in de integratiefase ná de fusie of overname. Je medewerkers zijn immers de motor van je bedrijf!

‘All is fair in love and war. And in Mergers and Acquisitions too.’ Net als in relaties en strijd, zijn ook alle stappen die je zet in een fusie- of overnameproces vol van dilemma’s en tegenstrijdige belangen. Maar niet alleen het kiezen van de juiste stappen is belangrijk; ook het moment waarop je nadenkt over de toekomstige organisatie is van cruciaal belang om de fusie- of overname doelstellingen te realiseren. Idealiter begint dit al ruim voor de financiële transactie, zodat de integratie geregisseerd kan worden als de overname of fusie voor de medewerkers een feit is. Des te eerder gestart wordt met de integratie van de organisaties, des te groter de kans op succes.

De impact van een fusie of overname is vaak veel groter dan wordt gedacht. Zo heeft de nieuwe schaalgrootte van de organisatie consequenties voor de aansturing van de organisatie en vraagt deze om andere competenties op het gebied van leidinggeven. Het management van de organisatie is verantwoordelijk voor het gemotiveerd houden van de medewerkers maar is hiertoe niet altijd in staat. Verder zijn er aan de ‘harde’ kant van de organisatie belangrijke zaken die bepalend zijn voor het succes en rendement van de fusie of overname; denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen op fiscaal gebied en de integratie van de verschillende bedrijfssystemen.