Bedrijfs­waardering

Als je, als ondernemer, het beste uit jouw onderneming wilt halen, is een waardering van jouw onderneming een belangrijke tool bij het creëren van (meer)waarde. Het sturen op waardebepalende factoren, de zogenaamde value drivers, helpt je om de waarde van jouw onderneming te vergroten. Inter Actus ondersteunt bij het vinden van deze value drivers en bepaalt samen met jou het verbeterpotentieel. Inter Actus helpt jou de juiste inzichten te verkrijgen, om hier dagelijks op te kunnen sturen.

Waardering ten behoeve van (ver)koop

Uiteraard komt een bedrijfswaardering ook aan de orde bij een mogelijke overdracht van jouw onderneming in het geval van een fusie, bedrijfsovername, -opvolging of splitsing. Een goed onderbouwde waardebepaling is essentieel bij bedrijfsovername of –verkoop.
Door de subjectiviteit van een waardebepaling zal de waardering van de koper en die van de verkoper vaak (fors) uiteen liggen. Een goed onderbouwde waardebepaling, die verder gaat dan alleen het beoordelen van de toekomstige kasstromen, vormt dan een goede basis voor het onderhandelingsproces. Immers, waarde en prijs liggen vaak (fors) uiteen, wat betekent dat de waardering enkel een vertrekpunt én een nuttige ‘tool’ is, maar nog geen (ver)koopprijs garandeert.

Daarnaast voert Inter Actus ook waardebepalingen uit ten behoeve van:

  • Werknemersparticipaties;
  • Uitgifte van (nieuwe) aandelen aan nieuwe of bestaande aandeelhouders;
  • Conflictsituaties tussen aandeelhouders, waarin een second opinion of een onafhankelijk – al dan niet bindend – oordeel nodig is;
  • Andere conflictsituaties tussen stakeholders (bijvoorbeeld financiers, verhuurders, samenwerkers of medewerkers) waarin de schade van geschillen berekend dient te worden;
  • Verdeling van boedels (erfenis, echtscheiding) waarin zich (aandelen in) een onderneming bevind(t)(en);
  • Inter Actus voert, desgewenst, second opinions uit in reeds uitgevoerde waardebepalingen.

Onze werkwijze bij een waardebepaling

Inter Actus voert waardebepalingen uit voor uiteenlopende branches. Bij de intake wordt het doel van de waardebepaling samen met jou inzichtelijk gemaakt. In het vervolgtraject vindt een analyse van de onderneming plaats, waarbij gekeken wordt naar de organisatie, de marktontwikkelingen en –positionering/strategie, de financials (value drivers). Vervolgens wordt door Inter Actus, met behulp van de ‘discounted cash flow’ methode, de waardering uitgevoerd. Deze waardering wordt, afhankelijk van jouw wensen, aan jou gepresenteerd en in een inzichtelijk uitgebreid of juist beknopt rapport samengevat.