Onderneming in
Transportsector

Onderneming in Transportsector

De onderneming viel al enige tijd onder toezicht van de bijzonder beheer afdeling van de huisbankier. De bank had, na herhaaldelijk tegenvallende resultaten, weinig vertrouwen in de opgestelde prognose voor het volgende jaar. Wij werden gevraagd om de opgestelde prognose te ‘valideren’.

Al snel bleek dat de financiële verslaglegging onder de maat was en dat er nauwelijks stuurinformatie beschikbaar was. Zo goed en zo kwaad als het kon, zijn we tot validatie overgegaan. Tegelijkertijd hebben we, hands-on, administratieve processen verbeterd en maandrapportages opgesteld.

Nadat deze van voldoende niveau waren, konden we in overleg met de directie inzoomen op de verschillende bedrijfsonderdelen en de juiste keuzes maken om het bedrijf beter te laten renderen. Tevens konden daardoor ‘businesscases’ opgesteld worden voor investeringen en overnames, wat daarvoor niet gebeurde.