Onderneming Agro
Food sector

Onderneming Agro | Food sector

De onderneming viel al enige tijd onder toezicht van de bijzonder beheer afdeling van de huisbankier. De bank had vanwege aanhoudende liquiditeitsdruk in combinatie met achterblijvende financiële informatie en verwevenheid met gelieerde ondernemingen, geen goed beeld van de financiële situatie van de onderneming.

Wij werden gevraagd om een quick scan uit te voeren. Al snel bleek dat de druk op de financiële afdeling (te) groot was en dat er vanuit de dga minder focus lag op de financials. Mede daardoor was er nauwelijks stuurinformatie beschikbaar. Hierdoor was men ook niet in staat om de bank de juiste informatie te verstrekken. Wij hebben een grondige analyse gemaakt van de omvang en de oorzaak van de liquiditeitsdruk. Deze quick scan vormt de basis voor rentabiliteits- en liquiditeitsverbeteringen en een betere communicatie met de huisbankier.