Marketingbureau
Begeleiding

Marketingbureau

Een snelgroeiend en goed renderend bedrijf had behoefte aan ondersteuning bij interne financiële en managementprocessen. Wij hebben ondersteund bij het opzetten van een cyclus van periodieke managementinformatie (maandcijfers, resultaat- en projectanalyses, jaarbegroting, werkkapitaalbeheer) en de ‘verbinding’ tussen de financiële afdeling en de directie verbeterd.

Hierdoor is er sneller en beter inzicht in de relevante KPI’s, waardoor men sneller en beter kan bijsturen in de dagelijkse processen. Daarnaast hebben we op individueel niveau mensen begeleid om beter in teamverband te kunnen werken.