Groei financiering in de

agro- en foodsector

Financieringsaanvraag

groei financiering agro- en foodsector

Financieringen

Groeiende bedrijven hebben vaak behoefte aan (extra) kapitaal om investeringen te kunnen doen, om zo ook de beoogde groei en ontwikkeling te kunnen realiseren. Voor een onderneming in de agro- en foodsector heeft Inter Actus invulling gegeven aan de vraag om een helder en gestructureerd financieringsvoorstel te schrijven voor de financier. 

Inter Actus heeft de volgende werkzaamheden verricht:

  • Inzichtelijk maken huidige financiële prestaties;
  • Opstellen van een prognose die aansluit bij de beoogde groei van de onderneming;
  • Schrijven van een financieringsvoorstel voor de financier.

 

Andere projecten