Iedereen heeft een persoonlijkheid. Persoonlijkheid verwijst naar individuele verschillen in karakteristieke patronen van denken, voelen en gedragen (Kazdin, 2000). De studie van persoonlijkheid richt zich op twee gebieden: het begrijpen van individuele verschillen in bepaalde persoonlijkheidskenmerken, en het begrijpen hoe de verschillende delen van een persoon samenkomen als een geheel (Kazdin, 2000).

Ontwikkeling van mensen

Mensen die ‘ergens tegenaan lopen’, of op zoek zijn naar groei en ontwikkeling, kunnen door de juiste begeleiding inzicht vinden in de manier waarop ze door hen als ‘ongewenst’ ervaren sociale omstandigheden onbewust in stand houden. Aan het doen van een beroep op gespecialiseerde begeleiding gaat in veel gevallen een periode vooraf waarin mensen (tevergeefs) middels goed bedoelde adviezen hebben geprobeerd verandering in hun omstandigheden te bewerkstelligen.

‘Persoonlijkheid’ van organisaties

Zoals mensen een persoonlijkheid hebben, zo heeft een organisatie een cultuur met kernwaarden die kan worden gezien als de ‘persoonlijkheid’ van een organisatie. De cultuur van een organisatie bestaat dus uit de verzameling van persoonlijkheden van de werknemers van de organisatie. In sommige onderzoeken naar organisatiecultuur wordt werknemers gevraagd welke persoonlijkheidskenmerken ze toeschrijven aan de cultuur van hun organisatie (Men, 2017).

Ontwikkeling in organisaties

Zoals het voor individuen ingewikkeld kan zijn om hun gedrag te veranderen, zo is het voor organisaties evenzo ingewikkeld om hun ‘gedrag’ te veranderen. Een organisatie is een samenspel van verschillende mensen die ieder met hun eigen persoonlijkheid een bijdrage leveren aan de organisatie. Verandering in organisaties gaat dus over het aanpassen van gedrag van mensen in specifieke situaties.

Zinloosheid van adviezen en oppervlakkige interventies

Indien je als persoon een ‘knelpunt’ ervaart en hier met mensen over in gesprek gaat krijg je vaak ongevraagd advies. Dit advies heeft in de regel weinig waarde (je kreeg het zonder dat je erom vroeg) en het is maar zeer de vraag of ‘advies’ de juiste vorm is om te komen tot een oplossing voor jouw knelpunt.

Zoals individuele mensen niet gebaat zijn bij adviezen, leveren adviezen organisaties nauwelijks toegevoegde waarde op voor de oplossing van hun ‘knelpunten’. Toch zijn er talloze adviestrajecten (what’s in a name) waarin middels adviezen getracht wordt knelpunten in organisaties op te lossen. Maister (1997) vergelijkt deze werkwijze met die van een apotheker; potentieel waardevol en weinig diepgaand. Weinig diepgaand omdat de analyse ontbreekt (die doet een apotheker ook niet). Om een organisatie succesvol te begeleiden is een analyse van het systeem (wat een organisatie is) een absolute randvoorwaarde. Uit onze eigen praktijk weten we dat de analyse van het systeem inzicht geeft in waarom de organisatie in de onwenselijke situatie verkeert, wat oplossen van het knelpunt eerder niet mogelijk maakte en wat er nodig is om de organisatie echt verder te brengen.

Andere blogs

De Automotive Specialist

De Automotive Specialist

Inter Actus is al meer dan 30 jaar betrokken bij de overnames in de Automotive sector. De afgelopen jaren lijken de ontwikkelingen in de branche in een stroomversnelling te raken en wordt er veel geschreven over de dynamiek in deze branche. Ook zet de schaalvergroting...

Lees meer
2023 mooi afgesloten en een goede start  van 2024

2023 mooi afgesloten en een goede start van 2024

2023 is een veelbewogen jaar geweest waarin wij veel en vooral mooie projecten hebben mogen doen met en voor onze relaties. Onderstaand een overzicht van deze projecten. We hebben het jaar afgesloten met een aantal projecten die in 2023 zijn gestart en...

Lees meer
Ratio analyse helpt bij het ondernemen

Ratio analyse helpt bij het ondernemen

Grip op de cijfers is geen doel op zich. Wel is het een goede tool naast een degelijke sales- en marketingstrategie en een heldere visie op het gebied van organisatorisch management. Als onderdeel van de financiële analyse zijn er een aantal ratio’s waar wij standaard...

Lees meer