Inter Actus is al meer dan 30 jaar betrokken bij de overnames in de Automotive sector. De afgelopen jaren lijken de ontwikkelingen in de branche in een stroomversnelling te raken en wordt er veel geschreven over de dynamiek in deze branche. Ook zet de schaalvergroting die eind vorige eeuw is begonnen door, waardoor het aantal fusies en overnames vanaf 2020 sterk is toegenomen. Met deze groei neemt ook het aantal ‘zelfbenoemde Automotive specialisten’ toe. Dit verklaart mogelijk waarom het aantal artikelen waarin verklaard wordt wat er de afgelopen jaren in de Automotive sector is gebeurd, en beschreven wordt wat er aan actuele ontwikkelingen speelt, toeneemt. Wij noemen ons ook ‘specialist in de Automotive’ en vonden het tijd om voor één keer te beschrijven waarom wij deze titel voeren.

– Inter Actus is betrokken bij de netwerk-strategieën van toonaangevende merken en importeurs. De strategische keuzes die voorafgaan aan een overname zijn in veel gevallen gemaakt met ondersteuning van Inter Actus.

– Het Agentmodel is een redelijk recente ontwikkeling in de Automotive sector met mogelijk vergaande consequenties. Als Inter Actus zijn we al geruime tijd betrokken bij het analyseren en implementeren van het Agentmodel voor diverse merken.

– Er wordt ook veel geschreven over de opkomst van de Chinese merken. Ook bij deze ontwikkeling geldt dat we als Inter Actus betrokken bij het opzetten van dealernetwerken voor Chinese merken en het doorrekenen van hun businesscase. 

– Schaalvergroting heeft altijd organisatorische consequenties. Als Inter Actus adviseren we daarom niet alleen in strategische, financiële en juridische aspecten rondom een fusie of overname, maar begeleiden we ook de organisatorische integratie van organisaties die gaan fuseren of overnemen.

Inter Actus is al meer dan 30 jaar de specialist in de Automotivesector. Hiernaast zijn we succesvol in verschillende andere sectoren.

  Andere blogs

  2023 mooi afgesloten en een goede start van 2024

  2023 mooi afgesloten en een goede start van 2024

  2023 is een veelbewogen jaar geweest waarin wij veel en vooral mooie projecten hebben mogen doen met en voor onze relaties. Onderstaand een overzicht van deze projecten. We hebben het jaar afgesloten met een aantal projecten die in 2023 zijn gestart en...

  Lees meer
  Ratio analyse helpt bij het ondernemen

  Ratio analyse helpt bij het ondernemen

  Grip op de cijfers is geen doel op zich. Wel is het een goede tool naast een degelijke sales- en marketingstrategie en een heldere visie op het gebied van organisatorisch management. Als onderdeel van de financiële analyse zijn er een aantal ratio’s waar wij standaard...

  Lees meer
  Voegt mijn bedrijf waarde toe?

  Voegt mijn bedrijf waarde toe?

  Wat betekent deze vraag en waarom is dit belangrijk voor u als ondernemer? Vooropgesteld wil ik aangeven dat deze vraag vaak wordt beantwoord in dikke boeken en uitgebreide onderzoeken. Dit is ook volledig terecht. Waardecreatie is immers een ingewikkeld concept. Toch...

  Lees meer