De markt van fusie & overnames in de eerste helft van 2020.

  • Wat is uw onderneming nu waard?
  • Wat kost de onderneming die u graag wil overnemen?

Brookz & Dealsuite hebben vorige week de “Overname Barometer H1-2020” gepresenteerd. De barometer geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebied van overnames in het MKB segment in Nederland. De betrokken advieskantoren zijn goed voor meer dan 90% van de markt. De belangrijkste conclusies uit deze barometer wil ik graag met u delen. De impact van corona op de cijfers en trends in de eerste helft van 2020 is duidelijk merkbaar.

1.   Aanzienlijk lager activiteitenniveau

Het zal niemand verbazen dat het aantal afgesloten transacties als gevolg van corona aanzienlijk is afgenomen.

Ook het aantal nieuwe opdrachten is lager, slechts een op de vijf advieskantoren zag de opdrachtenportefeuille toenemen. De vraag is nu wat er de tweede helft van 2020 gaat gebeuren: 49% van de advieskantoren verwacht dat de markt aantrekt, 33% denkt dat de markt stabiel blijft en 18% vreest dat de markt verder verslechtert.

Bron: Overname Barometer H1-2020*

2.   Geen grote verschuivingen in segmentaandelen

Ondanks het uiteenlopende effect van het coronavirus op de verschillende segmenten, zijn er (nog) geen grote verschuivingen te zien in het aandeel transacties per segment met uitzondering van Zakelijke Dienstverlening (+4%) en Industrie & Productie (-4%).

Bron: Overname Barometer H1-2020*

3.   Daling van EBITDA multiple

Gemiddeld daalt de EBITDA multiple met 0,25, echter IT dienstverlening & software ontwikkeling als gezondheidszorg & farmacie laten een lichte stijging zien. De EBITDA multiple geeft aan wat er wordt betaald voor de onderneming en is gelijk aan de waarde van de onderneming gedeeld door het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en afschrijving/amortisatie.

De prijs voor de aandelen is dan gelijk aan de waarde van de onderneming minus de gemiddelde rentedragende schulden Verschillen in de multiple per segment of tussen ondernemingen ontstaan met name als gevolg van een ander groeiperspectief en/of risicoprofiel.

Bron: Overname Barometer H1-2020*

4.   Financiering

In lijn met de verwachting wordt de meerderheid van de transacties nog steeds gefinancierd met vreemd vermogen, waarbij de vendor loan de meest voorkomende financieringsbron is.

Bron: Overname Barometer H1-2020*

 

5.   Uw onderneming

Inter Actus informeert u graag over de meeste recente ontwikkelingen op gebied van fusies en overnames. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting naar aanleiding van het bovenstaande, dan horen wij dat graag.

*De Overname Barometer H1-2020, september 2020 wordt gepresenteerd door Brookz & Dealsuite (www.brookz.nl). Het onderzoek werd uitgevoerd door Floyd Plettenberg en Maurice Beaumont.