Toegevoegde waarde Risk Management

Wat is de waarde van risicomanagement voor een organisatie? Hoe leg je dit uit aan het hogere management? Dit kan vooral een uitdaging zijn als de middelen schaars zijn en er een keuze gemaakt moet worden tussen kosten maken voor risicobeheersing of investeren in rendabele projecten.

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. De toegevoegde waarde bepalen van risicomanagement is alsof je harde euro’s toekent aan de waarde van een kans op een calamiteit die misschien wel één keer per 100 jaar voorkomt. Om deze redenen wordt risicomanagement wel eens uitgelegd als middel om de waarde van uw onderneming te beschermen. Dat is waar, maar de Risk Management afdeling van Inter Actus gaat verder. Wij zijn van mening dat je vooral moet denken op welke manier risicomanagement de organisatie verder helpt te excelleren.

Daarom beschouwt Inter Actus risicomanagement als volgt:

  • Optimaal risicobeheer maakt betere beslissingen mogelijk, van het bepalen van de bedrijfsstrategie tot het aansturen van grote projecten en het nemen van operationele beslissingen. Met betrouwbare, tijdige en actuele informatie over risico’s (zowel het negatieve als het positieve potentieel) kunnen beslissingen van betere kwaliteit worden genomen;
  • Door te anticiperen op mogelijke gebeurtenissen, wordt de organisatie wendbaarder. Zij is in staat snel te reageren, of het nu gaat om het minimaliseren van de impact van ongunstige gebeurtenissen of om snel in te spelen op winstgevende kansen.

De experts van Inter Actus bieden toegevoegde waarde op de volgende onderwerpen:

  • (Credit) Riskmanagement, van het inzetten van Risk Experts voor het beoordelen van complexe kredietaanvragen tot het uitvoeren en implementeren van een operationeel risicobeheer;
  • Customer Due Diligence (CDD), het ondersteunen bij het opstellen van een zogenaamd CDD-beleid om zorgvuldig te handelen, bijvoorbeeld bij een overname of als financieringen tot een van uw kernactiviteiten behoort;
  • Internal Control, het onderzoeken van de inrichting en aansturing van de organisatie, maar ook het onderzoeken van de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen.

Wilt u de toegevoegde waarde van risicomanagement bepalen voor uw organisatie en de kansen die dat biedt? Neem dan contact op met Aytekin Bilgili of één van onze experts door naar het contactformulier te gaan of bel ons op 0416-688 722.