Klaas-Jan Klatten

Organisatie­ontwikkeling

Klaas-Jan Klatten

Klaas-Jan adviseert en begeleidt organisaties in veranderings- en ontwikkeltrajecten en coacht personen en teams. Klaas-Jan is bedrijfskundig opgeleid (MBA), en studeerde psychologie (Master of Science) waardoor hij in staat is om bij veranderingsprocessen aandacht voor resultaat, (wat moet er gerealiseerd worden), te combineren met verstand van veranderingsprocessen, (hoe kunnen we dit bereiken), en de mens (wat betekent het voor de mensen en wat hebben zij nodig om de persoonlijke kant van de verandering te kunnen doorleven). Klaas-Jan verdeelt zijn activiteiten over drie aandachtsgebieden:

Klaas-Jan heeft drie specialismen

• Fusie Integratie organisaties
• Samenwerking in organisaties
• Individuele psychologische begeleiding

Fusies integratie

Hoe zorg je ervoor dat een fusie of een overname oplevert wat je beoogt? Bij een fusie of overname wordt er in het algemeen weinig aandacht besteed aan de integratie van organisaties. Hierdoor duurt de integratie langer, is de verwarring onder de medewerkers groter, verliest de organisatie aan effectiviteit en ontstaat bij de leiding van de organisatie de behoefte aan het uitvoeren van reparatieslagen die vaak leiden tot het verhogen van de druk op medewerkers. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een negatieve cyclus waar de medewerkers in eerste instantie het meeste last hebben. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van fusies vanuit organisatieperspectief.

Samenwerken in organisaties

‘Samen werken’ betekent lang niet altijd ‘effectief samenwerken’. Gebrekkige samenwerking ligt aan de basis van veel organisatieproblemen. Door de samenwerking systemisch te bekijken en door het voeren van een zogenaamd ‘systeemgesprek’ kan de samenwerking verbeteren, waardoor sommige problemen als vanzelf oplossen en andere opgelost kunnen worden.

Psychologische begeleiding

Vanuit mijn zorgpraktijk “Psytherapeut” begeleid ik mensen individueel. “Psytherapeut” is een praktijk voor Psychologie en Integratieve Psychotherapie.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van diverse klachten, met als doel jouw kwaliteit van leven te verbeteren. Mijn begeleiding is integratief. Integratieve Psychotherapie combineert verschillende vormen van therapie vanuit de overtuiging dat ieder mens specifieke behoeften heeft voor wat betreft de vorm en methode van begeleiding. Meer informatie vind je op de website van Psytherapeut

'Meer dan ooit is je aanpassingsvermogen bepalend voor je succes'

Klaas-Jan Klatten 

Visie Klaas-Jan

“De afgelopen jaren hebben organisaties ingrijpende veranderingen doorgevoerd om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Meer dan ooit is het aanpassingsvermogen van een organisatie bepalend voor het succes ervan. Voor werknemers en leidinggevenden is deze dynamiek vaak spannend. Door veranderingen zorgvuldig te implementeren, met aandacht voor sociaal-psychologische- en veranderkundige aspecten, wordt de kans op het realiseren van de veranderdoelstellingen aanzienlijk vergroot.”