Bart van Beek

Organisatie­ontwikkeling

Bart van Beek

Bart begeleidt organisaties in het ontwikkelen van leiderschap en veranderingsvraagstukken. De inspanningen die binnen organisaties plaatsvinden zijn het expertisegebied waar Bart zich op richt met een focus op het optimaliseren van rendement. 

Succesvolle transformaties binnen organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van leiderschap. Bart heeft in de loop der jaren veel organisaties begeleid die met een veranderingsproces te maken hadden. Het uitvoeren van deze processen en het ontwikkelen van leiderschap dat past bij deze nieuwe fase of omgeving levert een hoger resultaat op wanneer een ervaren ‘outsider’ dit proces begeleid. Dit voert hij met ziel en zaligheid uit!

Bart zijn overtuiging is dat het maken van keuzes begint met beter inzicht. In de loop der jaren heeft hij veel organisaties en personen begeleid om te komen tot duurzame gedragsverandering. Het begeleiden van transformaties in organisaties vanuit de systeemvisie is steeds relevanter geworden. Bart zijn kracht is om mensen en teams vanuit zelfinzicht te bewegen naar ander gedrag en resultaat.

'Door inzicht maak je betere keuzes'

Bart van Beek