Amaya Garmendia

Register Valuator

Amaya Garmendia

Waardering van bedrijven is Amaya’s specialiteit. Daarnaast heeft ze als Business Valuator en Corporate Finance Consultant al diverse gerenommeerde organisaties geholpen bij het optimaliseren van het werkkapitaal en het genereren van meer liquiditeit. Naast Master in Financial Management, Master in Finance en Master in Business Valuation is Amaya sinds maart 2016 tevens Register Valuator en lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV), waarmee ze tot een select gezelschap in Nederland behoort.

Sterke punten

  • Bedrijfsfinancieel specialist met een passie voor alles wat met bedrijfswaardering te maken heeft;
  • Bedrijfswaardering, -waardecreatie, -waardeverhoging en -waardemanagement;
  • Schade- en conflictwaardering;
  • Sparringpartner bij aan- of verkoop van een onderneming;
  • Internationaal M&A (fusies en overnames);
  • Opstellen, analyseren en rapporteren van businessplannen;
  • Adviseren en begeleiden van bedrijfsstrategieën, opstellen van KPI’s;
  • Uitvoeren van risico- en scenarioanalyses;
  • Beoordelen van, en adviseren bij investerings- en financieringsvraagstukken;
  • Implementeren van managementinformatiesystemen.

'Ik help ondernemers graag om de waarde van hun bedrijf te verhogen'

Amaya Garmendia 

Visie Amaya

“Bedrijfswaardering is onmisbaar om succesvol een koers te kunnen bepalen. Waardebepaling van de organisatie is bovendien essentieel bij reorganisaties, overnames en voor nieuwe aandeelhouders. Ik help ondernemers graag om de beste strategie en keuzes te bepalen, en de waarde van hun bedrijven te verhogen.”