Bij Inter Actus werken we samen aan het realiseren van de ondernemersdoelstellingen van onze klanten. Dit doen we met een team van professionals dat gespecialiseerd is in:
· Fusies en overnames (inclusief waarderingen en post-fusie integratie)
· Hersteltrajecten
· Financieringen
· Organisatieontwikkeling.

De activiteiten die wij uitvoeren staan altijd in het teken van de onderneming en de ondernemer. Een belangrijk aspect voor iedere organisatie is de stuurinformatie. In de praktijk zien wij dat in organisaties steeds meer data wordt verzameld met behulp van verschillende software systemen om te komen tot stuurinformatie. Dit proces kost vaak veel tijd. Een goede verslaglegging van de (financiële) prestaties is vanzelfsprekend van belang, maar wordt pas écht waardevol indien de ruwe data eenvoudig en snel kan worden vertaald naar concrete stuurinformatie in de vorm van een rapportage.

 

Voor deze rapportage geldt: hoe eerder de stuurinformatie beschikbaar is, hoe waardevoller deze is. Wanneer er bijvoorbeeld alleen op maandbasis een rapportage wordt opgesteld, dan kijk je als bedrijf voornamelijk naar het verleden en is de kans om tijdig bij te sturen wellicht alweer verkeken.
Om deze reden is Inter Actus een voorstander van het gebruik van ‘Power Bi’ en maken wij frequent gebruik van de mogelijkheden van dit programma . Dit Business Intelligence programma van Microsoft maakt het namelijk mogelijk om data uit verschillende bronnen te combineren en real- time inzicht te geven in de prestaties van jouw bedrijf. Zo kun je als ondernemer nog op dezelfde dag bijsturen. We weten uit ervaring, dat dit real-time inzicht een positieve bijdrage kan leveren aan onder andere de risicobeheersing, de klanttevredenheid en de algehele financiële resultaten.
Vandaag de dag bevinden we ons in een onzekere tijd, waarbij veel ondernemers wekelijks belangrijke beslissingen nemen met het oog op de toekomst. De door Inter Actus opgestelde rapportages, helpen met het beantwoorden van vragen als: ‘Hoe hebben we afgelopen periode gepresteerd?’, ‘Waar staan we nu?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen richting de toekomst?’. Cruciale informatie om belangrijke beslissingen op te baseren.

Of het nu gaat om een MKB-bedrijf of een multinational, het analyseren van data is een strategische troef geworden die van vitaal belang is voor elk bedrijf. Gebruik de data binnen jouw bedrijf als de promotor van verandering en om je snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.
Eén van onze relaties waarvoor wij een Power Bi-rapportage hebben gebouwd is een dealerholding die meerdere merken vertegenwoordigt vanuit verschillende vestigingen. De rapportage van deze organisatie is rechtstreeks aangesloten op het dealer management systeem. Dit geeft de dealer de mogelijkheid om op elk moment van de dag te bekijken hoe de verschillende afdelingen presteren ten opzichte van de gestelde doelen, en kan er tijdig worden bijgestuurd. Door de Power Bi app is het zelfs mogelijk om inzicht te verkrijgen vanaf je mobiele telefoon. Zo kun je als ondernemer pas écht snel schakelen en de juiste beslissing nemen op basis van harde feiten.

De consultants van Inter Actus helpen graag met het bouwen van een real-time rapportage in Power Bi, waarbij we de belangrijkste informatie voor jou inzichtelijk maken. Of dit nu gaat om klanttevredenheid, productiviteit, voorraadbeheer of algehele financiële prestaties. Wij helpen je graag met een betrouwbare gegevensanalyse die de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van jouw beslissingen gaan verbeteren. Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van een Power Bi rapportage voor jouw organisatie kun je contact opnemen met Arno Kraaij of Amaya Garmedia.