Fusie

Een fusie is het samengaan van min of meer gelijkwaardige ondernemingen, waarbij de intentie is dat de waarde van de nieuwe onderneming groter is dan de som der delen, oftewel samen zijn we sterker!

Qua proces is fusie nog het meest te vergelijken met koop. Het proces is intensief en vergt aandacht voor mens, emotie en cultuur. Inter Actus begeleidt je in het hele proces van het samengaan van beide ondernemingen, waarbij we oog hebben voor de belangen van de nieuwe onderneming:

1. Strategie

Een fusie is het gevolg van een zorgvuldig gekozen strategie en vergt een degelijke voorbereiding. Redenen voor een fusie liggen op het vlak van zowel opbrengsten als kosten. Een sterkere marktpositie, uitbreiding van producten- en dienstenportfolio en bundeling van Research & Development leveren opbrengstenvoordelen op. Kostenvoordelen ontstaan als gevolg van het op grotere schaal opereren en het elimineren van dubbele kosten. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuzes.

2. Verkennende gesprekken

We voeren de eerste oriënterende gesprekken en kijken samen met jou of de mogelijke fusiepartner past, ook wat betreft mens, organisatie en de bedrijfscultuur.

3. Business case

Het opvragen van cijfers en uitwerken van een gedegen business case is essentieel. Samen met jou brengen we de (synergie-)voordelen in kaart.

4. Financiering

Beschikt de nieuwe onderneming over voldoende financiële ruimte en wat zijn eventuele alternatieve vormen van financiering die zouden passen? Wij brengen je in contact met financiers, van bankfinancieringen tot private equity en ondersteunen je waar nodig in het gehele traject.

5. De prijs

Van cijfers naar waarde naar prijs. Onze register valuator stelt op deskundige wijze de waarde van beide ondernemingen vast. Vervolgens bepalen we samen met jou de prijs- en onderhandelingsstrategie en ondersteunen je bij de prijsonderhandelingen en de dealmaking.

6. Letter of intent | Term sheet

De voor jou belangrijke afspraken leggen we vast in een Letter Of Intent.

7. Due Diligence

We begeleiden je, al dan niet samen met specialisten, bij de uitvoering van het Due Diligence onderzoek (boekenonderzoek) en voeren deze mogelijk op deelgebieden zelf uit. In overleg met jou beoordelen we de bevindingen.

8. Overeenkomst

Gezamenlijk onderhandelen we over de voorwaarden met betrekking tot het samengaan van beide ondernemingen en begeleiden je bij het opstellen van de fusieovereenkomst.

9. Closing

Het feitelijk samengaan van beide ondernemingen; een feestelijk moment.

10. Post-fusie integratie
Als het voorafgaande intensieve traject volbracht is, begint het past echt; de integratie van beide ondernemingen en het implementeren van de gezamenlijke visie die ook de mens betreft. Dit is een essentiële stap om de business case inclusief de synergievoordelen te realiseren en te spreken van een succesvolle fusie. Door gebruik te maken van onze activiteit “post-fusie integratie” krijgt ook de ‘zachte’ kant de aandacht die het verdient.

Wij kijken verder dan alleen de transactie en zorgen er voor dat voor de fusiepartners het hele plaatje klopt.

Telefoon nummer