Cashmanagement

Bij Inter Actus werken we samen aan het realiseren van de ondernemersdoelstellingen van onze klanten. Dit doen we met een team van professionals dat gespecialiseerd is in:

  • Fusies en overnames (inclusief waarderingen en post-fusie integratie)
  • Hersteltrajecten
  • Financieringen

Een voorwaarde om uw zakelijke doelstellingen te realiseren is het zorgvuldig beheren van uw financiële middelen, ook wel cashmanagement genoemd. Aytekin Bilgili beschrijft in dit artikel het belang van cashmanagement in organisaties.

Belang van optimaal cashmanagement

We zeggen het nog maar een keer: cashmanagement gaat over miljoenen euro’s. Dit is het bedrag dat ondernemers jaarlijks mislopen doordat hun facturen niet, of veel te laat, worden betaald. Want naast oninbare facturen is ook de lange betalingstermijn verantwoordelijk voor de nodige faillissementen. Je eigen betalingsverplichtingen lopen vanzelfsprekend gewoon door. Ongeveer een kwart van alle faillissementen heeft te maken met oninbare facturen. In plaats van wachten tot het geld op je rekening wordt gestort, kun je ook zelf een aantal dingen doen om de cashflow van je bedrijf te verbeteren. Zo voorkom je ook dat je deals mist door slecht cashmanagement.

Een goed uitgevoerd cashmanagement zorgt voor rust in je onderneming en goede relaties met je klanten, leveranciers en financiers. Daarnaast levert een goed uitgevoerd cashmanagement inzicht in je liquiditeitspositie op, wat een vereiste is voor een optimale benutting van je tegoeden. Uitgangspunten bij een goed cashmanagement zijn:

  • Het totale liquiditeitsbeslag optimaal is.
  • De kosten van kasstromen zijn zo laag als mogelijk.
  • De rentekosten zijn minimaal terwijl de renteopbrengsten maximaal zijn.

Cashmanagement staat voor de inrichting en beheer van alle financiële stromen van een organisatie op zo’n manier dat de aanwezige geldstromen optimaal bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Concreet organiseert cashmanagement de financiële stromen zo dat (tijdelijke) overschotten en tekorten van de organisatie optimaal worden ingezet  en de kosten van de geldstromen en de rentekosten minimaal zijn en de renteopbrengsten maximaal zijn.

Inter Actus biedt toegevoegde waarde op een drietal vlakken:

1. Cashflowbeheer

Onder cashflowbeheer vallen alle activiteiten die te maken hebben met het optimaliseren van geldstromen van en naar de onderneming. Het beheren van cashflow is een belangrijke taak. Vooruit kijken, financiële planningen maken, problemen op tijd herkennen en voorkomen, zorgen dat facturen betaald worden. Dit realiseren wij door:

  • Een adequaat debiteurenbeheer – door middel van een goed debiteurenbeheer voorkom je dat er geld in je onderneming verloren gaat doordat debiteuren hun schulden niet kunnen betalen. Ook vergroot je de kans dat facturen snel worden betaald.
  • Het opstellen van een liquiditeitsplanning – een van de belangrijkste onderdelen van een goed cashflowbeheer is het opstellen van een liquiditeitsplanning. Een ondernemer heeft groot belang bij de planning, die inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde tijd. Hoe gedetailleerder de planning is, hoe meer inzicht je hebt in de financiële situatie van de onderneming.

Tip: cash pooling
Cash pooling is een interessante manier om over een grotere liquiditeit te beschikken. Het houdt in dat verschillende saldo’s samengevoegd worden, om het renteresultaat te optimaliseren. Dit gebeurt in de volgende vorm: je kunt het credit- en debetsaldo van jouw onderneming reken technisch met elkaar compenseren of daadwerkelijk geld overboeken van en naar verschillende rekeningen, om het renteresultaat te optimaliseren. Als je debet posities weg kunt strepen tegen creditposities betaal je immers minder rente.

Tips om een slechte cashflow te voorkomen:

Wishful thinking – Het is goed om optimistisch over de toekomst te zijn, maar verkoopprognoses moeten wel realistisch zijn als je je uitgaven erop wilt baseren. Overleg regelmatig met je verkoopteam: als je namelijk je toekomstige inkomsten te hoog inschat, kan dit je bedrijf onder druk zetten.

Te late betalingen toestaan – Vertragingen in de factuur betalingen kunnen een desastreus effect op je bedrijf hebben. Zorg voor een helder debiteurenbeleid. Bied bijvoorbeeld een korting voor vroege betaling en leg een boete op voor te late betaling.

Kies de juiste klant – Een goede manier om het effect van te late betaling tot een minimum te beperken, is om potentiële klanten eerst grondig door te lichten voordat je ermee in zee gaat.

Neem contact op met lokale partners om meer inzicht te krijgen en relaties met potentiële klanten op te bouwen. Ook is het van belang om verder te kijken dan de financiële beoordelingen en na te gaan of de strategie en cultuur van een klant aansluiten bij die van je eigen bedrijf. Daarnaast kun je verifiëren of ze een risicodekking hebben, zoals een kredietverzekering.

Dit alles heeft als doelstelling het rendement op de geldstroom te optimaliseren. Men probeert dit te bereiken door de verplaatsing van liquide middelen tot een minimum te beperken qua omvang en frequentie, de resterende geldstromen met een zo gering mogelijk liquiditeitsbeslag af te wikkelen, het tijdsbeslag van de tijdsverplaatsing te minimaliseren en de liquiditeitspositie te optimaliseren.

2.Liquiditeitenbeheer

Zeker in economisch onzekere tijden is liquiditeit van levensbelang voor de vitaliteit en continuïteit van een organisatie. Debiteuren hebben de neiging later te betalen, voorraden nemen toe en crediteuren proberen betalingstermijnen aan te scherpen. Dit zorgt voor extra beslag op het werkkapitaal, terwijl krediet minder gemakkelijk beschikbaar is en als het al beschikbaar is, de kosten gestegen zijn, terwijl de voorwaarden en condities soms minder gunstig zijn. Uw onderneming kan door de  inkomende, uitgaande en interne geldstromen beter op elkaar af te stemmen, financiële ruimte vrijmaken en daarmee veel geld besparen.

3. Saldobeheer

Het doel hiervan is het bereiken van de zogenaamde valutaire nul positie op de rekening courant. Indien men een overschot heeft op de rekening courant kan men dit geld beter ergens anders stallen. De renteopbrengsten van een rekening courant zijn immers bijna altijd relatief laag. Indien men een tekort heeft op de rekening courant kan men beter een andere financieringsvorm aangaan, De rentekosten van een rekening courant zijn immers bijna altijd relatief hoog. Dit bij elkaar nemend, wordt er vanuit theoretisch oogpunt  gestreefd naar een nul positie op de rekening courant. In de praktijk is dit heel lastig. Financiële stromen van een organisatie vol in de operatie zijn moeilijk zo strak te regisseren.

De complexiteit van cashmanagement is per organisatie sterk verschillend. Inzet van de juiste specialisten kan een organisatie veel geld opleveren.

 

 

Wij van Inter Actus brengen ondernemingen verder. Al meer dan 30 jaar werken wij samen met ondernemers aan het verbeteren van resultaten. Dit doen we vanuit verschillende disciplines met als doel jou als ondernemer ‘een betere ondernemer te maken’.

Voor meer informatie over wat cashmanagement voor uw organisatie kan betekenen neem contact op met mij of één van onze experts door naar het contactformulier te gaan of bel ons op 0416-688 722.