Door het Corona Virus ziet de toekomst voor vele ondernemers er ineens erg onduidelijk uit. Er zijn veel ondernemers die op creatieve wijze ervoor zorgen dat de effecten enigszins beperkt blijven.

Toch zal dit niet voor iedere ondernemer mogelijk zijn. Gelukkig zijn er diverse maatregelen door de overheid genomen en regelingen opgetuigd die de ondernemer enige steun kunnen bieden. Naast alle mogelijkheden voor beperking van kosten of aanvulling van inkomen zijn er ook maatregelen die helpen bij krapte aan geldmiddelen. Om zicht te hebben of deze laatstgenoemde maatregelen voor u als ondernemer behulpzaam kunnen zijn, is het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkeling van de liquiditeit (geldstroom) van uw onderneming.

Afgelopen weken hebben wij als Adviseur al diverse klanten geholpen deze geldstromen inzichtelijk te maken en te helpen plannen in de toekomst.

Hierbij komen vragen naar voren als:
– Wat gebeurt er als die ene klant pas over 90 dagen i.p.v. 30 dagen gaat betalen?
– Aan welke knoppen kan ik draaien om te voorkomen dat ik tekorten in de komende periode heb?
– Hoe ziet de ontwikkeling van mijn bankrekening(en) er uit als mijn omzet halveert?

Door een koppeling te leggen met de informatie uit de boekhouding of een dump van uw bankmutaties heeft u zicht op de ontwikkeling uit de afgelopen 13 weken. Deze informatie kan u helpen om goed in beeld te brengen hoe dit er uit zou kunnen zien in de komende 13 weken.

Veel ondernemers kiezen er voor om hun leveranciers maar even wat later te betalen terwijl hiervoor toch behoorlijk strakke regels voor zijn:
De wet is heel duidelijk over de betalingstermijn van facturen:
– Spreekt u niets af, dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn
– In een overeenkomst mag u een termijn van maximaal 60 dagen afspreken
– Als u wilt dat de termijn nog langer duurt, moeten u en uw klant aan kunnen tonen dat het voor beide partijen niet nadelig is

Het verlengen van de betalingstermijn aan de leveranciers kan worden voorkomen door gebruik te maken van de regelingen die de overheid nu heeft uitgerold en/of uitstelmogelijkheden die veel banken momenteel al bieden. Uiteindelijk kan voorkomen worden dat de ene ondernemer op betaling van de andere ondernemer zit te wachten waardoor uiteindelijk een hele keten kan omvallen.

Wij hebben een beknopt liquiditeitsmodel ontwikkeld om eerder genoemde planning en ontwikkelingen te verwerken en inzicht te verkrijgen. Dit inzicht is uiteindelijk een absoluut vereiste om de juiste keuzes te maken.

Heeft u interesse in dit model neem dan contact op met een van onze adviseurs.