Verander management

Organisaties zijn gericht op het uitvoeren van hun kernactiviteiten. De competenties van management en medewerkers zijn logischerwijs dan ook gericht op de kernactiviteiten van de organisatie. Verandering en organisatieontwikkeling vraagt echter om andere competenties. Ik kan deze competenties in uw organisatie inbrengen, en als veranderregisseur het implementeren van veranderingen uitvoeren.

Maatwerk

Voor al mijn werkzaamheden geldt dat deze ‘op maat’ worden samengesteld voor de organisatie. Vanzelfsprekend heb ik in de loop der jaren een bepaalde aanpak ontwikkeld, de invulling hiervan verschilt per opdracht. Er bestaat namelijk geen uniforme beste aanpak. Er bestaat wel een aanpak die het best aansluit bij uw organisatie.