Value based management

Waardemanagement is een managementfilosofie die bezig houdt met de processen voor het creëren, beheren en meten van waarde.

Met name Waardemanagement betekent dat de beslissingen die je vandaag neemt niet alleen worden gedreven door winst op korte termijn. In plaats daarvan wordt rekening gehouden met de langetermijneffecten die de beslissingen zullen hebben op de duurzaamheid en winstgevendheid van organisaties, die tot uiting komen in toekomstige kasstromen.

Waardemanagement vraagt mensen binnen een bedrijf om als eigenaren te denken en beslissingen te nemen die uiteindelijk ten goede komen aan de eigenaren. Managers en leidinggevenden moeten voortdurend op zoek gaan naar investerings- en groeimogelijkheden die waarde creëren en het kapitaal van het bedrijf gebruiken op een manier die duurzaam succes op lange termijn garanderen.

Het is belangrijk om de waardebepalende factoren (‘value drivers’) van een onderneming te identificeren, zowel de factoren die de waarde positief kunnen beïnvloeden als de factoren die een (grote) bedreiging vormen voor de waarde van de onderneming. Daarmee worden de ‘knoppen’ geïdentificeerd waaraan ‘gedraaid’ kan worden om de waarde van de onderneming te verhogen.

Inter Actus kan in genoemde conflictsituaties als adviseur van één van de partijen optreden of als onafhankelijke deskundige/bemiddelaar.