Reorganisaties

Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden of groei- en krimpscenario’s kan een onderneming kiezen voor een koerswijziging. Inter Actus brengt in deze situaties de onderneming in kaart. Daarbij worden niet alleen operationele en financiële processen binnen een onderneming beoordeeld, maar ook de aanwezige medewerkers en systemen. Inter Actus werkt verschillende scenario’s uit, analyseert deze en komt daarmee tot een keuze om vervolgens een eventuele reorganisatie of wijziging in het beleid door te voeren.

Onze werkwijze bij reorganisatie

Bij een reorganisatie staat voor Inter Actus de continuïteit van jouw bedrijf voorop. Om dat te realiseren, verricht Inter Actus al het onderzoek dat nodig is om advies op maat te geven. Daarnaast treedt Inter Actus desgewenst namens jou op in besprekingen met derden. En word je tijdens de implementatie van de reorganisatie begeleid.