Rendements­verbetering

Hoe wij het rendement van organisaties verbeteren

Ons programma is gebaseerd op onze overtuiging dat iedere organisatie (zonder te reorganiseren) in staat is om een beter rendement te realiseren. Ongeacht de uitgangssituatie maakt Inter Actus de factoren die het behalen van een beter rendement mogelijk maken inzichtelijk. Vervolgens helpt Inter Actus bij het implementeren van de organisatieveranderingen.

Door middel van ons programma zijn wij in staat in korte tijd een beeld van jouw onderneming of organisatie op te doen op het gebied van de financials, de strategie en de interne organisatie. Door deze inzichten los van elkaar op te doen, en vervolgens samen te voegen, kunnen wij vanuit dat nieuwe perspectief een verbeterplan opstellen waarin de consequenties voor ieder niveau van de organisatie worden voorzien. Vervolgens begeleiden wij je in het maken van de juiste keuzes bij het implemeteren en opvolgen hiervan.

Momenteel draaien er diverse programma’s bij dealers, dealerholdings en importeurs waar wij je graag persoonlijk van op de hoogte brengen.