Real Time inzicht in jouw cijfers?

Een goede strategie vormt de basis voor het creëren van een concurrentievoordeel en zeker zo belangrijk: om dit voordeel op termijn te behouden. Een succesvolle strategie begint bij het inzicht in de eigen onderneming: “hoe staat mijn bedrijf er voor en wat zijn de verwachtingen richting de toekomst?” Om ondernemers op dit vlak te helpen heeft Inter Actus een interactief Business Intelligence dashboard ontwikkeld. Ons financieel dashboard geeft inzicht in de huidige prestaties van de onderneming, maakt voorspellende analyses richting de toekomst en helpt ondernemers op deze manier hun besluitvormingsprocessen te verbeteren.

Inter Actus is een adviesbureau dat ondernemers helpt betere ondernemers te worden. Het verstrekken van inzicht in cijfers en financiële resultaten door middel van Power Bi is één van de middelen die Inter Actus hiervoor inzet. Onze specialisten onderscheiden zich niet alleen door kennis, maar ook door de mate van betrokkenheid. Zo zitten we samen met de ondernemer om het bedrijf te begrijpen, de waardeketen te in kaart te brengen en de processen te analyseren. Wanneer er kansen zijn tot verbetering zetten we onze Business Intelligence rapportages in en maken we verbeterpotentieel direct inzichtelijk.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het verbeterpotentieel, verbinden we verschillende informatiebronnen (ERP, CRM, etc.) door middel van Microsoft Power Bi. Dit komt ten goede aan de volledigheid en kwaliteit van de data.

Ons financieel dashboard maakt het mogelijk om:

  • Gegevens real time en interactief te analyseren;
  • In een oogopslag de huidige stand van zaken te bekijken;
  • Huidige resultaten te vergelijken met voorgaande jaren;
  • Huidige resultaten te vergelijken met het budget;
  • Gedetailleerde informatie tot op de factuurregel te bekijken;
  • Informatie te bekijken op verschillende niveaus: het type klant, de sector, het geografisch gebied en elke andere gewenste dimensie die interessant is voor jouw bedrijf.

Door onze Power BI modellen wordt het maken van goede beslissingen makkelijker en jouw bedrijf winstgevender!