Verschillende
Werknemersparticipaties

Verschillende werknemersparticipaties

Wij hebben voor verschillende ondernemingen meegeholpen bij het opzetten van werknemersparticipaties. We houden daarbij rekening met zowel bedrijfseconomische, juridische als fiscale aspecten. En vanzelfsprekend verliezen we daarbij het veelal beoogde doel (binding) niet uit het oog. Ook wegen we de korte en lange termijn doelstellingen goed af. De participaties kunnen in verschillende vormen voorkomen, van bonusregelingen tot het werkelijk houden van aandelen.