Uitkoop
Medeaandeelhouders

Uitkoop medeaandeelhouders

We hebben ruimschoots ervaring met de verkoop van aandelenbelangen tussen aandeelhouders onderling. De ene keer begeleiden we de kopende aandeelhouder en de andere keer de vertrekkende aandeelhouder.

Iedere situatie is uniek en iedere keer zijn de belangen en de context anders. We zijn daardoor gewend ieder vraagstuk op zijn eigen merites te beoordelen waardoor we steeds weer het best haalbare resultaat voor de opdrachtgever en, afhankelijk van de insteek van de opdrachtgever, de andere stakeholders te realiseren.