Aandeelhouders conflicten

Regelmatig worden wij gevraagd om aandeelhouders bij te staan in situaties waarin aandeelhouders onderlinge geschillen met elkaar hebben. Vaak is dan zelfs sprake van ernstig gebrouilleerde verhoudingen en leidt dit tot uittreding van één van de aandeelhouders.

Naast de vakinhoudelijke werkzaamheden (waardering aandelen, onderhandelingen, contracten) zorgen wij er dan voor dat partijen (al dan niet via adviseurs) met elkaar blijven communiceren en zorgen we ervoor dat emoties niet de overhand krijgen.

Op basis van ratio en met goede argumentatie voorkomen we zoveel als mogelijk dat de geschillen ten koste van de onderneming gaan en tot kapitaalvernietiging leiden. Hierdoor behalen we het beste resultaat voor de klant.