Netwerk­ontwikkeling

Wat zijn de consequenties van de schaalvergroting voor het netwerk van jouw merk(en)?

Vanuit onze netwerkontwikkelings­activiteiten begeleiden wij importeurs, dealers en dealerholdings naar een toekomstbestendig netwerk.

Tegenwoordig is ieder merk bezig met het herzien van de netwerkstrategie, waarin minder contractpartners en uiteindelijk minder locaties moeten bijdragen aan de continuïteit van hun dealernetwerk. Veel dealers staan voor de keuze “eten” of “gegeten” worden. Inter Actus begeleidt dealers niet alleen in het maken van die keuze, maar ook in de gevolgen van die keuze. Of de keuze nu leidt tot een verkoop, overname of fusie met een andere partij, Inter Actus kent alle ins en outs!

Daarnaast begeleidt Inter Actus importeurs in het visualiseren van de gevolgen van strategische keuzes voor het dealerrendement. Wij zijn in staat om de gevolgen van deze keuzes te vertalen naar rendementswijzigingen op elke individuele kernactiviteit op dealerniveau.