Bij Inter Actus werken we samen aan het realiseren van de ondernemersdoelstellingen van onze klanten. Dit doen we met een team van professionals dat gespecialiseerd is in:

  • Fusies en overnames (inclusief waarderingen en post-fusie integratie);
  • Hersteltrajecten;
  • Financieringen;
  • Organisatieontwikkeling

Binnen Hersteltrajecten hebben onze experts de (sub)activiteiten Compliancy verder uitgebouwd met het specialisme Internal Control. We zien dat goede interne beheersmaatregelen er aan bijdragen dat organisaties:

  • de doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier kunnen waarmaken;
  • de risico’s die deze doelstellingen bedreigen, inzichtelijk hebben;
  • doeltreffende maatregelen implementeren om deze risico’s acceptabel te krijgen.

Indirect levert een goede interne beheersing toegevoegde waarde op het rendement van uw organisatie. Tevens voldoet de organisatie hierdoor direct aan de wet- en regelgeving. Denk aan een goedkeurende accountantsverklaring wat van belang is voor externe belanghebbenden bij het toekennen van een subsidie of financieringsaanvraag. Toch merken wij in de praktijk, en toont belangrijke literatuur aan (Emanuels, J. A. 2005), dat het aantal incidenten juist toeneemt. Een belangrijke oorzaak voor deze stijging is het menselijke aspect. We ervaren in de praktijk dat de cultuur van een bedrijf niet altijd de zogenaamde interne beheersmaatregelen ondersteunt.

Inter Actus biedt toegevoegde waarde in het onderzoek naar de inrichting en aansturing van de organisatie en controlesystemen. De focus wordt met name gelegd op strategische processen (bijvoorbeeld budgetten) en operationele processen (bijvoorbeeld flowcharts en identificeren en mitigeren van risico’s) vanuit meerdere invalshoeken dankzij onze experts in verschillende vakgebieden en branches. Hierdoor leveren wij naast een oplossing voor de interne beheersmaatregelen ook toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld dubbel uitgevoerde beheersmaatregelen, wat u als organisatie direct een kostenbesparing oplevert.

Vanuit onze verschillende disciplines werken we al meer dan 30 jaar samen met ondernemers aan het verbeteren van resultaten. Wil je weten wat Inter Actus voor jou kan betekenen? Kijk dan op www.interactus.nl of bel ons op 0416-688 722.