Informatie systemen

Binnen bedrijven zijn vaak meerdere systemen in gebruik om de processen binnen de organisatie te beheersen. In veel gevallen zijn deze systemen naadloos aan elkaar gekoppeld en is de hierin verzamelde data organisatie breed toegankelijk voor nadere analyse en informatievoorziening. Door de juiste inzet van deze systemen en presentatie van de beschikbare informatie kunnen processen binnen organisaties geoptimaliseerd worden zodat tegen minimale kosten maximale inzet en sturing kan worden bereikt.