Informatie analist

Binnen bedrijven zijn vaak meerdere systemen in gebruik om de processen binnen de organisatie te beheersen. In veel gevallen zijn deze systemen naadloos aan elkaar gekoppeld en is de hierin verzamelde data organisatie breed toegankelijk voor nadere analyse en informatievoorziening. In organisaties waar dit niet het geval is kan gezocht worden naar de mogelijkheden om dit alsnog te bereiken.