Faillissements­­begeleiding & doorstarten

Als uit onderzoek blijkt dat een faillissement van jouw onderneming onafwendbaar is, dan is een snelle, doeltreffende advisering van vitaal belang.

Een dreigend faillissement werkt vaak verlammend op jouw onderneming en haar werknemers. Met Inter Actus sta jij er als ondernemer bij een dreigend faillissement echter niet alleen voor. Mogelijk biedt de onafhankelijke blik uitkomst. Onze ervaren specialisten zijn bij uitstek geschikt om jou zoveel mogelijk te ontzorgen en het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Bovendien beschikt Inter Actus over een uitgebreid netwerk van externe specialisten (juristen, fiscalisten, accountants, notarissen), die klaar staan om te assisteren bij de van nature zeer specialistische faillissementsvraagstukken.

Bij een dreigend faillissement bestaan onze werkzaamheden onder meer uit:

  • Het minimaliseren van de risico’s van het faillissement voor gelieerde ondernemingen en voor de ondernemer privé;
  • Het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van het faillissement;
  • Het begeleiden van de ondernemer bij het ‘zich houden aan de spelregels’ in de periode kort voorafgaand aan het faillissement om zodoende bestuurdersaansprakelijkheid of actio pauliana te voorkomen;
  • Het ondersteunen van de ondernemer tijdens faillisementszittingen bij de rechtbank;
  • Het onderhouden van contacten met financiers en overige stakeholders tijdens de afwikkeling van het faillissement of de realisatie van een doorstart;
  • Het begeleiden van de ondernemer bij faillissementsbesprekingen met de curator;
  • Indien een faillissement kan worden afgewend: het opstellen en beoordelen van doorstartplannen, en het voeren van doorstartbesprekingen met zowel curator als financiers en overige stakeholders;
  • Afwikkeling faillissement.

Het  uiteindelijke doel is om bij een faillissement de risico’s zoveel mogelijk te beperken, een optimale afwikkeling van een faillissement en een eventuele doorstart na een faillissement zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. Inter Actus fungeert daarbij tevens als projectregisseur.