Crisismanagement

Zodra blijkt dat de continuïteit van uw onderneming acuut in gevaar dreigt te komen, start Inter Actus een proactief tweesporenbeleid:

Korte termijnbeleid

Met het korte termijnbeleid winnen we tijd om de situatie beheersbaar te maken. Dit doet Inter Actus door direct naar financiële ruimte te zoeken. Daarbij draait het bijvoorbeeld om debiteurenbeheer, de hoeveelheid onderhanden werk en voorraden. Er worden regelingen getroffen met financiers, crediteuren en de fiscus. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor snelle verkoop van roerende en onroerende zaken.

Lange termijnbeleid

Bij het lange termijnbeleid onderzoekt Inter Actus het toekomstperspectief van jouw onderneming. Als er duidelijke kansen liggen, dan werken we samen aan een nieuwe financiële en organisatorische balans in uw bedrijf.

Crisisinterventies

Als uitgangspunt bij crisisinterventies hanteert Inter Actus de ‘Quick Scan’. Dit instrument maakt verschillende soorten bedrijfs- en financiële gegevens direct inzichtelijk. De scan verschaft heldere informatie over de status van jouw bedrijf en vormt het uitgangspunt bij de implementatie van verbetertrajecten.