Compliancy

Contract management

Inter Actus regelt samen met jou dat afspraken met jouw leveranciers helder, transparant en makkelijk te raadplegen en te controleren zijn (bijvoorbeeld voor eventuele Price en Service Level Agreements). We toetsen conceptovereenkomsten, maar helpen ook met een raamwerk voor een adequaat Contract Management-beleid gedurende de looptijd van contracten. Met alleen goede systemen en een beleid ben je er nog niet. Daarom creëren wij indien nodig ook bewustwording binnen jouw organisatie.

Interne audits

Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je allerlei zaken rondom het naleven van wet- en regelgeving goed op orde hebt. Wij beoordelen of naleving van wettelijke eisen en normen in uw bedrijfsvoering afdoende verankerd is. Ook controleren we op het al dan niet actueel/volledig zijn van werkinstructies, procedureomschrijvingen en registraties. Bovendien toetsen we aan de hand van interviews met werknemers in hoeverre zij op de hoogte zijn van de geldende werkprocedures.

Inter Actus biedt toegevoegde waarde in het onderzoek naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen. Ter verbetering van de operationele activiteiten kijken wij naar de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen.