Commitment is key!

Bij Inter Actus maken we van organisaties betere organisaties. Veel (mensen binnen) organisaties weten dat ze voortdurend moeten verbeteren om succesvol te blijven. Toch komt het ook voor dat we organisaties begeleiden die ‘vast’ lijken te zitten. Medewerkers doen wat ze al jaren doen, processen zijn duidelijk niet aanwezig, maar patronen zijn er wel ingeslopen, de rol van management is onduidelijk en ook directie heeft geen duidelijke visie. Kortom, een vruchtbare bodem voor een neerwaartse spiraal.

In mijn rol als projectleider binnen Inter Actus heb ik meerdere bedrijven geholpen om juist deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Het is mij in deze trajecten opgevallen dat mensen vaak best willen verbeteren, de noodzaak ook zien, maar simpelweg gewoon niet weten hoe. Ze missen duidelijkheid, richting en kaders. Dit geldt overigens voor alle geledingen binnen het bedrijf.

De begeleiding van Inter Actus vindt op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaats omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen binnen het bedrijf een rol heeft in de verbetering van de prestaties. Dit begint vrijwel altijd met een goed managementproces (bron: The art of management, Dr. M.A. Nieuwenhuis, 2002). Simpel gezegd; waarom gaan we het doen (plan), wat gaan we doen (do), hoe gaan we dit meten (check) en hoe gaan we dit inzetten om te verbeteren (act). Een belangrijke stap die echter nog al eens wordt overgeslagen is het vragen om commitment! Betrokkenheid van directie voor deze verbetering, betrokkenheid van managers en betrokkenheid van medewerkers vormt een essentieel onderdeel in het slagen van de plannen. Juist hier ontstaat het succes!

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen om deze betrokkenheid te vergroten of benieuwd naar het managementproces, neem gerust contact met ons op!