Inzicht als voorwaarde voor
organisatieontwikkeling

Herstel- & Ontwikkelingtrajecten

Als een organisatie in ‘zwaar weer’ verkeert, is het van belang om zo snel als mogelijk maatregelen te nemen om het tij te keren. Vanuit Inter Actus geven wij al dertig jaar invulling aan deze werkzaamheden vanuit onze ‘Herstel en Ontwikkeling’ activiteiten. Dit artikel beschrijft een onderwerp waar veel van onze herstel, – en ontwikkelprojecten mee starten: financiële stuurinformatie.

Financiële stuurinformatie

Indien een financier twijfels heeft over de financiële prestaties van een organisatie zal ze de organisatie verzoeken inzicht te verstrekken in de huidige en toekomstige financiële prestaties van de organisatie. Dit moment is vaak een soort ‘moment van de waarheid’ waarvan de uitkomst wordt bepaald door twee aspecten:

  • Hoe interpreteert de organisatie het verzoek van de financier en vanuit welke grondhouding geeft ze invulling aan de vraag van de financier?
  • Is de organisatie in staat duidelijke informatie aan te leveren in een vorm en binnen een doorlooptijd die de financier vertrouwen geeft?

Voor wat betreft de wijze van de interpretatie zien wij vaak dat een verzoek van de financier als een motie van wantrouwen wordt gezien. Vanuit deze gedachte wordt met tegenzin aan het verzoek voldaan, wat veelal tot uiting komt in gebrekkige informatie. Maar gebrekkige informatie kan ook worden veroorzaakt door onvermogen. Onvermogen om externe stakeholders inzicht te geven in de financiële situatie van de organisatie gaat vaak gepaard met gebrekkige interne informatie. En gebrekkige interne informatie maakt het aansturen van de organisatie lastiger. Daarnaast is de relatie met de financier vaak al langer gespannen omdat het gebrek aan juiste informatie een echte samenwerking onmogelijk maakt.

We zien dan ook vaak dat wanneer financier en organisatie elkaar eenmaal beter begrijpen, de samenwerking aanzienlijk verbetert. En zeker wanneer een organisatie ‘moet’ veranderen is een goede verstandhouding met je financier een vereiste en een randvoorwaarde om de organisatie te verbeteren.

Om te komen tot een structurele verbetering van de organisatie is inzicht alleen vanzelfsprekend niet voldoende, daarom is ontwikkeling van de organisatie altijd een onderdeel van onze ontwikkelprojecten. Over hoe we dat doen zullen we u in toekomstige artikelen informeren.