Waarom je de waarde van jouw onderneming zou moeten weten

Waardemanagement Blog 1 door Amaya Garmendia

Een recente studie heeft andermaal de vinger op de wond gelegd. “Minder dan één derde van de ondernemers kent de waarde van zijn onderneming”. Waarom het van belang is om de waarde van je onderneming te weten en waarom waardecreatie als hoofddoelstelling van een onderneming beter is dan winstmaximalisatie lees je in onderstaand artikel.

Veel ondernemers weten de waarde van hun onderneming op het moment dat zij deze willen gaan verkopen. Maar waarom is het nuttig om je bedrijf te waarderen ook als je (nog) niet wilt verkopen? Een onderneming die optimaal op waardecreatie is gericht, is veel beter in staat om andere doelstellingen te verwezenlijken. Waarom waardecreatie als hoofddoelstelling van een onderneming beter is dan winstmaximalisatie? Waarde houdt rekening met timing en risico van de kasstromen bij een onderneming en winst is een slechts een boekhoudkundige grootheid. Winst is daardoor niet per definitie geld in je portemonnee. Het gaat erom hoeveel geld je straks op de bank (‘cash’) als beloning voor je investering. Geld dat je in op de bank verwacht te hebben is waarde. In het verleden gerealiseerde winst heeft in tegenstelling tot bovenstaande niet dezelfde (monetaire) waarde.

Wat is je onderneming nu waard? Zijn er manieren om de waarde van je onderneming te verhogen? Essentiële zaken voor nu en ook voor later als je van plan bent ooit je onderneming van de hand te doen. Ook is het nuttig om te weten welke factoren de waarde van je onderneming bepalen en deze te identificeren. Er zijn factoren die de waarde positief kunnen beïnvloeden en factoren die een (grote) bedreiging vormen voor de waarde van de onderneming.

De waarde van een onderneming wordt bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen van de onderneming die toekomen aan de eigenaar. Dus niet de (te beïnvloeden) winst, maar de vrije kasstromen, rekening houdend met het plegen van de noodzakelijke investeringen. Waardecreatie is dan ook iets anders dan winststreven.

Welke factoren bepalen de waarde van een onderneming? Er zijn drie soorten factoren die bepalend zijn voor de waarde namelijk: geld, tijd en risico.

1) Geld: ‘Geld’ omdat vrije geldstromen de zuiverste afspiegeling vormen van de verdiencapaciteit van een onderneming. De vrije geldstroom kan vrij worden uitgekeerd aan de vermogensverschaffers in de vorm van aflossingen, rente en dividend zonder dat deze de continuïteit van de operationele activiteiten in gevaar brengt.

2) Risico: het risicoprofiel van de onderneming. Hoe lager het risicoprofiel hoe hoger de waarde. Denk aan de afhankelijkheid van jou als ondernemer, de afhankelijkheid van een leverancier, de afhankelijkheid van die één of twee grote klanten, de concurrentiepositie, de afhankelijkheid van bepaalde medewerkers etc.

3) Tijd: Naast de toekomstige geldstromen speelt tijdvoorkeur, ofwel de vraag wanneer de geldstromen vrijkomen, een belangrijke rol bij het waarderen van een bedrijf. Hoe eerder de geldstromen vrijkomen, hoe hoger de waarde die hieraan wordt toegekend. Wanneer worden welke geldstromen verwacht?

Hoe vergroot je de waarde? Een voor de hand liggende en de meest zichtbare factor die de waarde positief beïnvloedt, is het zorgen voor stijgende positieve geldstromen. Dit kan door het verhogen van de inkomstenstromen en door het optimaliseren van de kostenstructuur. Ook heel belangrijk is de kapitaalbehoefte, waaronder wordt verstaan bijvoorbeeld de jaarlijkse investeringen in vaste activa en investeringen in netto werkkapitaal.

Het minimaliseren van investeringen in vaste activa is niet aan te bevelen. Dit kan namelijk direct of indirect de kwaliteit van de geleverde diensten of producten negatief beïnvloeden. Het kan de winstgevendheid van de onderneming en de continuïteit in gevaar brengen. Het is belangrijk dat ondernemingen blijven investeren in hun verdienmodel.

Wat wel geoptimaliseerd kan worden is het werkkapitaal? Een onderneming heeft een bepaald minimum niveau aan werkkapitaal nodig om de kernactiviteiten te kunnen ontplooien. Dit kunnen bijvoorbeeld debiteuren zijn of voorraden. Als een onderneming sterk groeit, ziet men vaak dat veel geld gaat ‘vastzitten’ in het werkkapitaal of dat de investering in het netto werkkapitaal hoog is. Dit betekent dat dit kapitaal niet vrij gebruikt kan worden en daarom niet bijdraagt aan de ondernemingswaarde.

Dit is één van de meest onderschatte factoren voor het bepalen van de waarde. Door een betere inzet van het werkkapitaal kan de jaarlijkse investering in het netto werkkapitaal worden verlaagd. Hierdoor neemt de waarde van de onderneming toe. Werkkapitaal is vaak een onderbelicht onderwerp. In veel ondernemingen, zowel profit als non- profit organisaties, is management van werkkapitaal een ondergeschoven kindje. Elke manager of directeur weet dat het moet gebeuren, maar het krijgt zelden prioriteit.

Ondernemers hebben weinig aandacht voor: voorraden, debiteuren en crediteuren. Voorraden moeten er gewoon zijn, want “nee-verkopen”  is uitgesloten. Ook van de debiteuren weten we dat ze vast wel een keer betalen, dus dat zit wel goed, maar wanneer doet minder ter zake. En tenslotte moeten we onze leveranciers wel op tijd betalen, en dat doen we dan dus ook. Een wat gechargeerde uitgangssituatie, maar één die we in de praktijk wel aantreffen.

Een effectief werkkapitaalbeheer helpt om extra liquiditeit te creëren maar is ook een prima middel om extra waardecreatie in je onderneming te realiseren. Het gaat tenslotte om het totale rendement op het geïnvesteerde vermogen. Door beter debiteurenbeheer verlaag je de debiteurenstand en komt er meer geld binnen, daardoor is de vrije geldstroom hoger.

Waardedenken is dus toekomstgericht denken. Op koers houden van je bedrijf en managen van je processen houdt onder meer in dat je denkt in toekomstige geldstromen en stuurt op waarde. In tegenstelling tot sturen op basis van jaarcijfers, de boekhouding, kosten en omzet en het voorgaande jaar.

Wij kunnen jou helpen om proactief inzicht te krijgen in de waarde en value drivers van jouw onderneming. Als je snel aan de slag wilt, vraag je een Waarde Quick-Scan aan.

Als je behoefte hebt aan meer begeleiding kun je je aanmelden voor ons Waardemanagement traject. Dit traject is special voor MKB-ondernemers die de waarde van hun organisatie willen verhogen en meer waarde willen creëren. Het staat compleet in het teken van jou en je onderneming. Wij identificeren samen met de ondernemer eerst wat de cruciale waardebepalende factoren zijn voor zijn onderneming. Vervolgens wordt bekeken welke van deze factoren de ondernemer zelf kan beïnvloeden. Daarmee kan vastgesteld worden welke maatregelen genomen moeten worden om de waarde van de onderneming te verhogen. Middels een periodieke rapportage kan de waardeontwikkeling van de onderneming gemonitord worden en waar nodig worden bijgestuurd.

Een traject waarin je leert hoe je meer grip kunt krijgen op de waarde van je onderneming.

Wij helpen je graag om de waarde van je organisatie te maximaliseren.

Vond je deze blog interessant? Deel hem op LinkedIn of Facebook

Amaya Garmendia | Business Valuator en Corporate Finance consultant | a.garmendia@interactus.nl