Vera van der Ven begonnen als Junior Consultant

Vera van der Ven is vanaf 1 juni officieel begonnen bij Inter Actus B.V. als junior consultant. Vera woont in Waalwijk en heeft gestudeerd in Tilburg waar ze haar Bachelor Economie en Bedrijfseconomie heeft behaald en vervolgens afstudeerde als Master Strategic Management.  Tijdens haar Bachelor heeft ze een half jaar in Canada gestudeerd. Tijdens haar Master heeft ze 10 maanden stage gelopen bij Shoeby Franchise BV, waar ze heeft bijgedragen aan de internationale ontwikkeling van het bedrijf door middel van onderzoek naar uitbreidingsstrategieën en heeft ze haar afstudeerscriptie geschreven gericht op het productportfolio. Wij willen haar van harte welkom heten en wensen haar veel plezier in haar rol.