Uitbetaling vakantiegeld veelvoorkomende oorzaak liquiditeitsproblemen

door Misha Ling

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van een onderneming.

Hoewel deze situatie meestal redelijk goed te voorzien is, komt de omvang van het liquiditeitstekort dat ontstaat door de extra uitgaande cashflow voor menig ondernemer toch vaak als een onaangename verrassing. Wanneer deze negatieve cashflow onvoldoende ingecalculeerd wordt, kan de uitbetaling van het vakantiegeld aan werknemers en de in de maand daarop volgende betaling van de loonheffing tot forse liquiditeitsproblemen leiden en soms zelfs fataal zijn voor de onderneming. Traditioneel zien we dan ook een piek in de faillissementen in de maanden mei en juni.

HR praktijk geeft aan dat 3 op de 10 bedrijven het lastig krijgen wanneer de maand mei in zicht komt. Bedrijven in moeilijke posities geven aan in zo’n geval een beroep te hebben gedaan op de bank voor een extra lening of krediet om de personeelskosten te kunnen betalen. Ook blijkt dat bedrijven die langer dan tien jaar bestaan hier minder moeite mee hebben.

Mocht een ondernemer tijdelijk niet in staat zijn om de belastingschulden te betalen, dan kan er voor kleine bedragen (tot € 20.000,-) telefonisch kortdurend uitstel van betaling aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Dit uitstel wordt, onder voorwaarden, verleend voor maximaal 4 maanden en is alleen mogelijk voor aanslagen die het bedrijf al ontvangen heeft. Voor de loonbelasting en omzetbelasting kan daarom pas uitstel aangevraagd worden als de aanslag loonbelasting of omzetbelasting is ontvangen. Voor grotere bedragen moet schriftelijk uitstel van betaling aangevraagd worden en zal overleg met de Belastingdienst moeten plaatsvinden. De eis voor het verstrekken van harde zekerheden levert hierbij echter vaak problemen op.

Wat kun je (structureel) doen om deze liquiditeitsproblemen te voorkomen?

Het is in ieder geval van groot belang om zoveel als mogelijk vooraf met deze effecten rekening te houden. Het opstellen en actueel houden van goede liquiditeitsprognoses is hierbij essentieel om tijdig te kunnen anticiperen. Uitbreiding van krediet is een mogelijkheid om eventuele tekorten op te vangen. Maar het begint bij goed balansmanagement en werkkapitaalbeheer, iets waar iedere onderneming zich mee bezig zou moeten houden. Denk hierbij onder anderen aan:

  • het zo laag mogelijk houden van voorraden en onderhanden werk;
  • strak debiteurenbeheer;
  • het overeenkomen van reële betalingstermijnen met je leveranciers;
  • het optimaliseren van de financieringsstructuur van je onderneming.

Zijn er nog andere periodes waarbij eenzelfde risico speelt?

De vakantieperiode, waarin voor veel MKB-bedrijven een zomersluiting plaatsvindt, is een periode waarin de omzet een bepaalde tijd vermindert of zelfs helemaal wegvalt, terwijl de meeste vaste kosten gewoon doorbetaald moeten worden. Veel bedrijven die hiermee te maken hebben, krijgen traditioneel gezien dan ook in september/oktober liquiditeitsdruk. Ook branches die te maken hebben met sterke seizoensinvloeden kunnen te maken krijgen met liquiditeitskrapte.

Bij Inter Actus maken we van ondernemers bétere ondernemers. We worden vaak gebeld in ‘vijf-voor-twaalf-situaties’, als bedrijven al in nood verkeren. Inter Actus kan juist in een vroegtijdig stadium veel meer betekenen. Kortom, hoe vroég het bij jou ook is: wij helpen je (nog) betere resultaten te behalen en tijdig in te spelen op (on)voorziene omstandigheden. Zo blijft je bedrijf financieel en organisatorisch topfit.

Vond je deze blog interessant? Deel hem op LinkedIn of Facebook

Misha Ling | Corporate Finace | Corporate Recovery Consultant

Misha Ling | Partner Inter Actus en consultant | m.ling@interactus.nl