'Meer dan ooit is je aanpassingsvermogen bepalend voor je succes.'
Direct contact

Klaas Jan Klatten

Klaas-Jan adviseert en begeleidt organisaties in veranderings- en ontwikkeltrajecten. Klaas-Jan is bedrijfskundig opgeleid (MBA), en studeerde psychologie (Master of Science) waardoor hij in staat is om bij veranderings-en ontwikkelprocessen aandacht voor resultaat, (wat moet er gerealiseerd worden), te combineren met verstand van veranderingsprocessen, (hoe kunnen we dit bereiken).

Klaas-Jan verdeelt zijn activiteiten over twee aandachtsgebieden:

1. Het adviseren en begeleiden van organisaties in tijden van organisatieverandering- en ontwikkeling.
“Managers en leidinggevenden zijn vaak inhoudelijk sterk. Om organisatieveranderingen succesvol te kunnen managen, zijn aanvullende kwaliteiten en inzichten nodig. Ik ondersteun managementteams bij het aansturen van organisatieverandering. Dit doe ik bij voorkeur door vanuit het managementteam als interim-verandermanager mee te werken aan het veranderproject. Door vanuit deze positie de managementteamleden bewust te maken van de effecten van hun gedrag, en van de gedragspatronen die ze als team hebben ontwikkeld, wordt hun effectiviteit vergroot en de kans op het behalen van de verander-doelstellingen aanzienlijk vergroot.”

2. Leiderschapsontwikkeling.
“Leidinggeven leer je niet op school. Veel (jong) leidinggevenden zijn vanuit een rol waarin ze succesvol waren vanuit de inhoud, doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Door veranderende omstandigheden in de organisatie merken ze dat ze onvoldoende impact kunnen maken als leidinggevende. In dit soort situaties kan ik helpen je effectiviteit te vergroten”.

Klaas-Jan heeft als psycholoog en ervaren coach in de loop der jaren met tientallen professionals, managers en leidinggevenden (van accountmanagers tot en met captains-of-industry) samengewerkt aan hun persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Zijn aanpak is gericht op identiteits- en gedragsniveau en leidt veelal in relatief korte tijd tot aansprekende resultaten. Meer informatie over de werkwijze van Klaas-Jan kunt u hier lezen:  www.interactus.nl/klaas

Competenties

  •  (Interim) verandermanager.
  • Organisatie- en persoonlijke ontwikkeling.
  • Implementeren en managen van veranderingsprocessen
  • Bedenken en uitwerken van managementconcepten.
  • Analyseren van patronen in organisaties vanuit systeemdenken.

Visie Klaas-Jan

“De afgelopen jaren hebben organisaties ingrijpende veranderingen doorgevoerd om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Meer dan ooit is het aanpassingsvermogen van een organisatie bepalend voor het succes ervan. Voor werknemers en leidinggevenden is deze dynamiek vaak spannend. Door veranderingen zorgvuldig te implementeren, met aandacht voor sociaal-psychologische- en veranderkundige aspecten, wordt de kans op het realiseren van de veranderdoelstellingen aanzienlijk vergroot.”

kjklatten@interactus.nl