''Het menselijke kapitaal moet meer aandacht krijgen''
Direct contact

Anne van Noortwijk

Junior consultant Anne van Noortwijk (1994) volbracht haar bachelor in Business Administration met een afstudeerstage op het hoofdkantoor van een internationale hotelketen. Na afloop ondersteunde Anne de directie een jaar lang tijdens de opsplitsing van het bedrijf. Die ervaring stimuleerde haar tot het volgen van de master International Business, met Strategy & Innovation als specialisatie. Naast deze studie bleef ze parttime in dienst als Project Manager Delegation of Authority. Voor haar masterscriptie onderzocht Anne de effecten van nationale cultuurverschillen op het financieel resultaat van fusies en overnames.

Competenties:

  • Pragmatische strategische advisering
  • Analyseren en benchmarken van bedrijfs- en afdelingsresultaten
  • Financiële gegevens koppelen aan strategische kansen
  • Ondernemers leren om te sturen op cijfers
  • Aandacht voor het menselijk kapitaal
  • Verbindend, optimistisch en persoonlijk

Visie

“Vijf jaar na een fusie of overname kampt meer dan de helft van de bedrijven met een negatief bedrijfsresultaat. Dit komt doordat er in dergelijke trajecten vooral aandacht is voor de financiële transactie en te weinig voor het sociale aspect. In mijn werk besteed ik evenveel aandacht aan die menselijke kant. Mensen zijn immers de motor achter een bedrijf. Met die brede blik wil ik ondernemers helpen om hun bedrijf, maar ook henzelf en het team, duurzaam te ontwikkelen. Ik voel daarbij snel aan wat iemand -of de organisatie- nodig heeft.”

avnoortwijk@interactus.nl